PASAR SYURGA

PASAR SYURGA

Dari Anas bin Malik ra. Mengatakan bahwa Rosululloh Shollallohu Alaihi wa-sallam bersabda: di dalam syurga itu ada pasar. Di dalam pasar inilah berkumpul orang-orang syurga tiap-tiap jumaat.ketika bertiup angin utara menyingkapkan kain penutup muka dan pakaian sekalian orang. Kelihatannya bertambah indah dan bertambah cantik. Kata Nabi selanjutnya: semua ini adalah untuk orang-orang syurga itu keluarganya. Demi Alloh,bentuk kamu di sana semakin hari semakin bagus dan semakin cantik.Hr.Muslim.

Pasar ini bagi orang syurga merupakan pertemuan mingguan. Berkumpul sekali seminggu. Bukan untuk berjual-beli tetapi untuk berbincang-bincang ,bercerita dan untuk mengenang masa lalu juga saling bercerita ketika di alam barzakh,meniti Titian Sirath ,pahitnya di mahsyar juga cerita bagi yang mengalami siksa neraka....

Di sini orang-orang yang keluar dari neraka itu bertanya,apa sebabnya tuan langsung masuk syurga ? Jawab orang syurga:

(kamilah) orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.QS.al-Baqarah : 82

(kami ini)orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur.QS.Ali-Imran: 17

(kamilah) taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, Qs.An-Nisa': 13

(kamilah) orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya,dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.Qs.Al-Mukminun: 8-9

Mereka juga tiada henti memuja Alloh :
Dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya; di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu".Qs.Fathir:34-35

...mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran".....Qs.Al-A'raf: 43

Orang syurga bertanya kepada orang yang keluar dari neraka:

Berada di dalam surga, mereka tanya menanya,tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa,"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat,dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya,dan adalah kami mendustakan hari pembalasan,.Qs.Al-Muddatsir: 40-46

Selain itu pasar itu juga di jadikan untuk mencari jodoh,mencari calon suami istri. Di sini orang bebas memilih siapa saja yang di kehendaki dan di sukai tanpa ada larangan lagi.

Rosululloh Shollallohu Alaihi wa-sallam bersabda: Di dalam syurga itu ada pasar. Di dalam pasar itu orang bukan berjual-beli ,tetapi menunjukkan bentuk,baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ada seseorang yang di inginkan,lalu di lamarnya...Hr.Tirmizi.

Percakapan dan perkataan orang di dalam syurga itu baik,sopan ,ramah dan menyenangkan. Di dalam syurga itu tidak ada orang yang berolok-olok,mengejek,memaki,mengumpat,menyindir. Tidak pernah mengeluarkan perkataan yang tiada guna. Di dunia ini tidak ada kesenangan mutlak , sekalipun di dalam istana raja yang megah dan gemerlap.....

Perhatikan doa istri Fir'aun di dalam istana yang besar,megah dan indah......

Istri Fir'aun berdoa: wahai Alloh Azza wa Jalla ,buatkanlah untukku istana di sisi Engkau dalam syurga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan segala tindakannya. Dan selamatkanlah aku dari orang-orang zalim.....Qs.At-Tahrim: 11.
Bagikan Ke :

MAU JADI RESSELER ?