Tanda-Tanda ZUHUD

bissmillah

“Ketahuilah , bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah
permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah -megah antara kamu serta berbangga - bangga tentang banyaknya
harta dan anak , seperti hujan yang tanam- tanamannya
mengagumkan para petani ; kemudian tanaman itu menjadi kering
dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur .

Dan di
akhirat ( nanti ) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta
keridhaan- Nya .

Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah
kesenangan yang menipu .

Berlomba- lombalah kamu kepada
( mendapatkan ) ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya
seluas langit dan bumi , yang disediakan bagi orang - orang yang
beriman kepada Allah dan Rasul - rasul- Nya . Itulah karunia Allah ,
diberikan - Nya kepada siapa yang dikehendaki- Nya . Dan Allah
mempunyai karunia yang besar .

Tiada suatu bencanapun yang
menimpa di bumi dan ( tidak pula ) pada dirimu sendiri melainkan
telah tertulis dalam kitab ( Lauh Mahfuzh ) sebelum Kami
menciptakannya . Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah
bagi Allah .

( Kami jelaskan yang demikian itu ) supaya kamu jangan
berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu , dan supaya kamu
jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan - Nya
kepadamu .

Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong
lagi membanggakan diri . ” (Al Hadiid 20-23)


Rasulullah bersabda , “Demi Allah , perbandingan dunia dengan
akhirat seperti seorang menyelupkan tangannya ke dalam lautan ,
lihatlah apa yang tersisa . ” ( HR Muslim )
Bagikan Ke :

terra

Obat Herbal Probiotik