*** Hutang ***Ruh seorang Mukmin itu tergantung kepada utangnya hingga di bayarkan utangnya (HR. Ahmad ,at-tirmidzi).

Sesungguhnya ,apabila seseorang terlilit hutang, maka bila berbicara Ia berdusta dan bila berjanji Ia akan pungkiri. (HR. Bukhari ,Muslim).

Dari Muhammad bin Jahsy r.a ia berkata : "pada suatu hari , kami duduk-duduk bersama Rasulallah SAW. Sedang menguburkan jenazah. Beliau menengadahkan kepalanya ke langit kemudian menepukkan dahi beliau dengan telapak tangan seraya bersabda, "Subhanallah , betapa beratnya ancaman yang di turunkan" , kami diam saja namun sesungguhnya kami terkejut , keesokan harinya aku bertanya kepada beliau ,"Wahai Rasulallah ! Ancaman berat apakah yang turun.? " Beliau menjawab , Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya , seandainya seorang laki-laki terbunuh fii sabilillah kemudian di hidupkan kembali ,kemudian di bunuh kemudian di hidupkan kembali kemudian terbunuh sementara ia mempunyai utang, maka Ia tidak akan masuk surga hingga ia melunasi utangny." (HR. An-Nasai Ahmad).

"Orang yang mati syahid di ampuni seluruh dosa nya , kecuali utang" .(HR Muslim).

Apabila ruh telah terpisah dari jasad (meninggal dunia) ,sedang ia terbebas dari tiga perkara:
Kesombongan , Ghulul(korupsi) , dan utang niscahya ia masuk surga." ( At-Tirmidzi , Ibnu Majah , Ahmad , Al-Hakim).

Dan jika (orang berutang) itu dalam kesulitan ,maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan , dan jika kamu menyedekahkan ,itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah :280)

Barang siapa memberi tempo waktu kepada orang yang berutang yang mengalami kesulitan membayar utang , maka ia mendapat sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayaran. Jika waktu pembayaran telah tiba kemudian ia memberi tempo lagi setelah itu kepadanya. Maka ia mendapat sedekah pada setiap hari semisalnya." (HR. Ibnu Majah ,Ahmad ,Al-Hakim)

Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang tidak pernah mengamalkan kebaikan sebelumnya. Dia adalah seorang yang sering memberi utang kepada manusia , lalu ia berkata kepada utusannya , Ambillah (tagihan) orang yang mudah , biarkanlah orang yang susah dan maafkanlah (bebaskan lah dari utangnya) , mudah-mudahan Allah memaafkan kita . Maka tatkala orang itu telah meninggal dunia .Allah Ta'ala berfirman kepadanya : "Apakah engkau pernah mengamalkan kebaikan mesti sedikit .?" ia menjawab, "tidak kecuali bahwa aku dahulu mempunyai hamba sahaya ,dan dahulu aku selalu memberikan utang kepada manusia . Jika aku mengutusnya (hamba sahaya ku)untuk menagih utang, aku berkata kepadanya , Ambillah (tagihlah)orang yang mudah , biarkanlah orang yang susah, dan maafkanlah , mudah-mudahan Allah memaafkan kita ."
Allah Ta'ala berfirman ,"Sungguh aku telah memaafkan kamu ". (HR. An-Nasa'i, Ibnu Hibban , Al-Hakim).
READ MORE →
Bagikan Ke :

Obat Herbal Probiotik