## KIKIR ##Ada banyak perasaan yang bersumber jauh di dalam hati manusia. Diantaranya adalah perasaan yang terwujud dalam menolong orang yang membutuhkan. Perasaan inilah yang mengilhami manusia, ketika melihat kepedihan atau penderitaan orang lain.

Sebaliknya, ada suatu sifat yang menghancurkan akar-akar kasih sayang. Ia dikenal sebagai kekikiran. Kekikiran adalah suatu sifat buruk yang menjatuhkan manusia kepada kehinaan, selain membawa si kikir kepada pikiran sempit.

Pikiran orang kikir terpusat di sekitar materi dan kekayaan. Nampaknya ada suatu hubungan langsung antara kekayaan dan kekikiran.

Kebanyakan orang kaya adalah kikir. Menolong orang miskin biasanya dilakukan oleh kalangan menengah, bukan orang kaya raya.

Kikir adalah suatu perilaku jahat yang merenggut kebahagiaan dan ketentraman dari pelakunya dan menjerembabkann
ya dalam kepedihan.

Orang yang kikir tidak pernah merasakan kelapangan hati. Hasratnya hanya tertuju untuk dunia yang hina dan fana.

Maka kelak, sebagai balasan bagi mereka,

”(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam Neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka ’Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu’.” (At-Taubah: 35)
Bagikan Ke :

Obat Herbal Probiotik