Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang MahaMulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al-'alaq 1-5)dicintai sama manusia aja girangnya minta ampun | mau ngerasain dicintai sama pencipta manusia?"tidaklah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada hal-hal yang Aku wajibkan kepadanya"(HR Bukhari)

maka syarat utama untuk dicintai Allah | ialah melaksanakan kewajiban dari-Nya

"Hamba-Ku tidak henti-hentinya mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga Aku mencintainya"(H R Bukhari)

sudahlah yang wajib dipenuhi, ia mencari perhatian Allah dengan amalan sunnah | berusaha memikat Allah dengan kepatuhan dan taat

apa yang terjadi bila Allah sudah cinta pada hamba-Nya? | masyaAllah, masyaAllah.."Jika Aku mencintainya, Aku jadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat"(HR Bukhari)

"Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan"(HR Bukhari)

"Jika ia meminta pada-Ku, Aku pasti memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan pada-Ku, Aku pasti melindunginya"( HR Bukhari)

"Ingatlah, sungguh kekasih-kekasih Allah itu, tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"(QS 10:62)

saat Allah sudah cinta | kita dibimbing oleh-Nya, dipandu oleh-Nya, dibantu oleh-Nya, dijaga oleh-Nya, dicukupkan oleh-Nya

saat Allah sudah cinta | tiada disisakan rasa takut kecuali pada-Nya, tiada bersedih hati karena dunia dan apa yang fana

saat Allah sudah cinta | Dia kabulkan segala pinta

namun lihat diri kita yang lebih takut kehilangan cinta manusia | mengganti cinta Allah dengan maksiat dan nikmat sementara

namun lihat diri kita yang lebih suka dicinta manusia | walau dengan cara yang salah dan nista

namun lihat diri kita yang berhijab saja masih beralasan | padahal jelas kewajiban dari Allah pasti mampu dilaksanakan

padahal bila kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekati kita sehasta | bila kita taat pada Allah pasti akan ada kemudahan

nikmatnya mencintai Allah tak dibalas kecuali dengan cinta-Nya | manisnya iman pun akan didapat, berikut tenang dan bahagia

mencintai Allah itu cinta yang sudah pasti berbalas | sedang bisa mencintai-Nya saja sudah satu keindahan
Bagikan Ke :

terra

Obat Herbal Probiotik