akhlak Rasulullah


“Wahai Ummul Mukminin! Beritahukan kepadaku tentang akhlak Rasulullah, dia (‘Aisyah radhiallahu ‘anhu) berkata: “Bukankah kamu membaca Al-Qur`an?” Aku menjawab: “Iya.” Kemudian dia (‘Aisyah) berkata; “AKHLAK beliau adalah AL-QUR`AN.”
-HR. Muslim
dan Sesungguhnya kamu ( Muhammad S.A.W ) benar-benar BERBUDI PEKERTI yang AGUNG ( LUHUR )
-QS. Al-Qalam: 4
Bagikan Ke :

MAU JADI RESSELER ?