Bismillaahirrohmaanirrohim:

Jagalah Perkataan Buruk

Tidak sedikit orang yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan-perbu
atan keji, namun mulutnya suka menyakiti dan menodai kehormatan orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati.
Share Whatsapp

0 komentar:

Post a Comment

     

Copyright @ 2017 Titian Tasbih.

Designed by Aufa | AUFA