DiANTARA KESALAHAN diri dalam MENYIKAPI Al Qur’an

DiANTARA KESALAHAN diri dalam MENYIKAPI Al Qur’an adalah sbb :

(1) Ada yang menjadikan Al Qur’an, sebagai sebuah buku yang harus di khatamkan bacaannya, sehingga mengejar target khatam dari waktu ke waktu. Adapun mengenai makna yang terkandung didalamnya jawabnya :
“ EGP( baca; emang gue pikirin ) dah “

(2) Ada juga yang menjadikan ayat2 dalam Al Qur’an, sebagai ajimat seperti ditempel di tembok, pintu, dll. Adapun mengenai makna yang terkandung didalamnya jawabnya :
“ yang Al Qur’an itu tulisan/bacaan arabnya kalau maknanya bukan kalee “
atau
“ maknanya siih, urusan ustad kalee “
atau
“ emang kenapa ? masalah bwt lo ? “

(3)Ada juga yang menjadikan Al Qur’an, sebagai sebuah buku keramat dengan hanya menaruhnya di lemari tanpa dibaca sedikitpun. Adapun jawabannya :
“ buku keramat emang harus ditaro lagiii “

(4)Ada juga yang membaca Al Qur’an, tahu sebagian maknanya namun tidak menjadi bagian dalam dirinya. Adapun jawabnya :
“ Al Qur’an ya Al Qur’an, saya ya saya alias be YOUR SELF bro “

(5)Ada juga yang menafsirkan Al Qur’an dengan hawa nafsunya, sehingga salah dalam memahami Al Qur’an dan tetap berpegang pada kesalahaannya. Adapun jawabnya :
“ yang bener itu yang sesuai keinginan saya bro “


Berdasarkan semua hal tersebut, maka..
AL QUR’AN adalah PERKATAAN-NYA
AL QUR’AN adalah BACAAN yang SANGAT MULIA
AL QUR’AN adalah CAHAYA bagi diri atau PETUNJUK yang MENERANGI

Oleh sebab itu, maka..
Membaca Al Qur’an jika hanya dengan mata zahir, maka orang yang kafir/munafik pun bisa pandai membacanya
Namun..
Hanya diri yang bersih hati/jiwanya- lah atau terbuka hijab dalam dirinya - lah yang dapat memahaminya dan menyentuhnya
Sehingga..
Al Qur’an akan menjadi bagian dalam dirinya

Oleh karena itu..
Semakin terbuka hijab diri yaitu semakin bersih jiwa diri, maka semakin meningkat pula pemahaman diri terhadap Al Qur’an dan semakin meningkat pula Al Qur’an menjadi bagian dalam dirinya

So..
berJIHADlah selalu dalam membersihkan hati/jiwa, sehingga hijab diri terbuka
Agar SUPAYA..
Pemahaman diri akan Al Qur’an meningkat dan Al Qur’an menjadi bagian dalam diri
Sehingga..
AHLAK diripun mencerminkan demikian
Sehingga..
Al Qur’an menjadi penyebab keMULIAan diri

demikianlah..
Wahai diri yang berAKAL ^_*

***** diANTARA KIAT SUKSES MENYIKAPI AL QUR'AN *****

“Wahai Ummul Mukminin! Beritahukan kepadaku tentang akhlak Rasulullah, dia (‘Aisyah radhiallahu ‘anhu) berkata: “Bukankah kamu membaca Al-Qur`an?” Aku menjawab: “Iya.” Kemudian dia (‘Aisyah) berkata; “AKHLAK beliau adalah AL-QUR`AN.”
-HR. Muslim
Rasulullah SAW. Bersabda ; “Barang siapa yang MENGINGINKAN KEHIDUPAN DUNIA, HENDAKLAH DENGAN ILMU. SIAPA yang INGIN KEHIDUPAN AKHIRAT DENGAN ILMU. Dan SIAPA YANG MENGINGINKAN KEDUANYA (dunia & akhirat) JUGA DENGAN ILMU”
-HR Bukhari
Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab ( Al Qur’an ) yang di dalamnya terdapat SEBAB-SEBAB KEMULIAAN bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?
-QS. Al Anbiya ;10
"(Inilah) suatu kitab ( Al Qur’an ) yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu."
-QS. Huud: 1
"Dan sesungguhnya Al Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya (Al Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji."
-Fush-shilat: 41-42
"Sesungguhnya telah datang kepadamu CAHAYA dari Allah dan kitab yang menerangkan ( Al Qur’an ). Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan MENUNJUKI mereka ke JALAN yang LURUS."
-QS. Al Maaidah: 15-16
Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih LURUS dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,
-QS. Al Isra; 9
"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mu'jizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu CAHAYA yang terang benderang (Al Qur'an)." –QS. An Nisaa: 174
"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada CAHAYA (Al Qur'an) yang telah Kami turunkan."
-QS. At Taghaabun: 8
..Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami".(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-beleng
gu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.
-QS. Al A’raf ;156-157
"Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal."
-QS. Al Jumu'ah: 5
"Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat."
-QS. Al An'aam: 155
"Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?."
-QS. An Nisaa: 122
"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit ( baca; sempit jiwanya ), dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat ?"
-QS. Thaha (20) : 124
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman [sempurna ] ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal."
-QS. Al Anfal (8) : 2
"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."
-QS. Yunus (10) : 57
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
-QS. Al Qamar; 22
"Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran / berAKAL."
-QS.Shad (38) : 29
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah BACAAN yang SANGAT MULIA, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), TIDAK MENYENTUHnya KECUALI orang-orang yang diSUCIkan.
-QS. Al Waqi’ah ; 77-79
“Sebenarnya, AL QUR’AN itu ADALAH AYAT2 yang NYATA di dalam dada orang-orang yang DIBERI ILMU”
-QS. Al Ankabut:49
“Sesungguhnya HANYAlah yang TAKUT kepada ALLAH di antara para hamba-Nya ADALAH ULAMA ( baca; orang berILMU ).”
-QS. Fathir: 28
“Karena sesungguhnya BUKANlah MATA ITU ( MATA LAHIR/ZAHIR ) yang BUTA, TETAPI yang BUTA, ialah HATI yang di DALAM DADA”.
-QS. Al Hajj ; 46
“Dan barang siapa yang BUTA (HATInya) di dunia ini, MAKA di AKHIRAT (nanti) ia akan LEBIH BUTA (pula) dan LEBIH TERSESAT JAUH dari JALAN (yang BENAR).”
-QS. Al-Isra;72
..SUNGGUH KESUDAHAN yang BAIK ADALAH (hanya) bagi orang-orang yang BERTAKWA.
-QS. Hud : 49
..Sesungguhnya ORANG yang PALING MULIA di antara kamu di sisi ALLAH ialah orang yang PALING TAKWA ( baca; TA’AT kpd-NYA) di antara kamu. Sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui lagi Maha Teliti
-QS. Al Hujurat: 13
Dan katakanlah, “ Yang BENAR TELAH DATANG dan yang BATIL TELAH LENYAP". SUNGGUH yang BATIL itu ADALAH SESUATU YANG PASTI LENYAP “
-QS Al-Isra: 81
"Maka, pernahkah kamu melihat orang yang telah MENJADIKAN HAWA NAFSUnya sebagai tuhannya dan ALLAH MEMBIARKANnya SESAT berdasarkan ILMU-NYA."
-QS. al-Jatsiyah: 23
"Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) keFASIKan dan keTAKWAan, sesungguhnya BERUNTUNGlah orang yang MENSUCIKAN jiwa itu, dan sesungguhnya MERUGILAH orang yang MENGOTORInya.
-QS. 91:8-10
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "IKUTIlah APA yang DITURUNKAN ALLAH". Mereka menjawab: "(Tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan APAKAH MEREKA (AKAN MENGIKUTI BAPAK-BAPAK MEREKA) WALAUPUN SETAN ITU MENYERU MEREKA KE DALAM SIKSA API YANG MENYALA-NYALA (NERAKA)?
-QS. 31:21
Sesungguhnya orang-orang KAFIR ( baca; terTUTUP terhadap TUNTUNAN-NYA ), SAMA SAJA BAGI MEREKA, kamu BERI PERINGATAN atau TIDAK kamu BERI PERINGATAN, MEREKA TIDAK AKAN BERIMAN. ALLAH TELAH MENGUNCI-MATI HATI DAN PENDENGARAN MEREKA, dan PENGLIHATAN MEREKA DITUTUP. dan BAGI MEREKA SIKSA yang AMAT BERAT ( NERAKA ).
-QS. 2:6-7
Dan SUNGGUH KAMI JADIKAN untuk (isi neraka Jahannam) KEBANYAKAN dari JIN dan MANUSIA, mereka MEMPUNYAI HATI, TETAPI TIDAK DIPERGUNAKANnya UNTUK MEMAHAMI (ayat-ayat Allah) dan mereka MEMPUNYAI MATA (TETAPI) TIDAK DIPERGUNAKANnya UNTUK MELIHAT (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka MEMPUNYAI TELINGA (TETAPI) TIDAK DIPERGUNAKANnya UNTUK MENDENGAR (ayat-ayat Allah). Mereka itu SEPERTI HEWAN TERNAK, BAHKAN mereka LEBIH SESAT lagi. Mereka ITULAH orang-orang yang LALAI.
-QS. Al A’raf : 179
" Sesungguhnya SEBURUK-BURUK MAHLUK pada PANDANGAN ALLAH ialah orang-orang yang TULI ( TIDAK MENDENGAR AYAT2-NYA, sehingga Prilakunya Menyimpang dari TUNTUNAN-NYA) dan BISU ( TIDAK berKATA2 yang BAIK sesuai TUNTUNAN-NYA ), YAITU orang2 yang TIDAK MEMAHAMI (Ayat2-NYA).
-QS. Al-Anfaal [8] : 22
“Sungguh orang yang BERIMAN dan BERAMAL SHALIH, maka mereka itulah SEBAIK-BAIK MAKHLUK”.
-QS. Al-Bayyinah : 7
..sesungguhnya ORANG-ORANG KAFIR ( orang2 yang TERTUTUP HATInya dari KEBENARAN/TUNTUNAN-NYA ) MENGIKUTI yang BATIL ( baca; SALAH ) dan sesungguhnya ORANG-ORANG MUKMIN MENGIKUTI yang HAQ ( baca; BENAR ) dari Tuhan mereka. Demikianlah ALLAH MEMBUAT untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka
-QS. Muhammad ; 3
Dan INGATLAH HAMBA-HAMBA KAMI: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang MEMPUNYAI PERBUATAN-PERBUATAN yang BESAR DAN ILMU-ILMU YANG TINGGI. “Sungguh KAMI telah MENSUCIKAN MEREKA dengan (menganugerahkan kepada mereka) AKHLAK yang TINGGI YAITU SELALU MENGINGATKAN (MANUSIA) KEPADA NEGERI AKHIRAT. Dan SUNGGUH MEREKA pada sisi KAMI BENAR-BENAR TERMASUK ORANG-ORANG PILIHAN yang PALING BAIK.”
-QS. Shaad [38]:45-47
“Dan BARANGSIAPA yang MENTA’ATI ALLAH DAN RASUL(NYA), MEREKA itu akan BERSAMA-SAMA DENGAN ORANG-ORANG yang DIANUGERAHI NIKMAT OLEH ALLAH, YAITU : Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan MEREKA ITULAH TEMAN yang SEBAIK-BAIKnya .”
-QS. An Nisaa [4]: 69
ADAKAH orang yang MENGETAHUI bahwasanya APA ( Al Qur’an ) yang diTURUNkan kepadamu dari Tuhanmu itu BENAR sama dengan orang yang BUTA? HANYAlah ORANG-ORANG yang BERAKAL SAJA yang DAPAT MENGAMBIL PELAJARAN,
-QS. Ar Ra’du ;19
ADAKAH orang yang MENGETAHUI bahwasanya APA ( Al Qur’an ) yang diTURUNkan kepadamu dari Tuhanmu itu BENAR sama dengan orang yang BUTA? HANYAlah ORANG-ORANG yang BERAKAL SAJA yang DAPAT MENGAMBIL PELAJARAN,
-QS. Ar Ra’du ;19
“(Al Qur’an) ini adalah PENJELASAN (yang sempurna) bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang yang BERAKAL MENGAMBIL PELAJARAN.”
-QS Ibraahiim [14] : 52)
“..Katakanlah APAKAH SAMA orang-orang yang MENGETAHUI (berilmu) dengan orang yang TIDAK MENGETAHUI (tidak berilmu), SEBENARnya HANYA orang2 yang BERAKAL SEHAT yang DAPAT MENERIMA PELAJARAN.”
-QS. Az Zumar: 9
"Hai orang-orang yang berIMAN, JAGALAH dirimu, TIADALAH ORANG yang SESAT itu akan MEMBERI MUDHARAT kepadamu APABILA kamu telah MENDAPAT PETUNJUK.
-QS. Al Ma`idah: 105
JADILAH ENGKAU PEMAAF dan SURUHlah orang MENGERJAKAN yang MA'RUF, SERTA BERPALINGLAH DARI PADA ORANG-ORANG yang BODOH.
-QS. Al A’raf ; 199
TUNJUKILAH kami JALAN yang LURUS,(yaitu) JALAN ORANG-ORANG yang TELAH ENGKAU BERI NIKMAT kepada mereka; BUKAN (JALAN) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
-QS. Al Fatihah : 6-7
Sungguh TELAH ADA pada (diri) Rasulullah (SAW) itu SURI TAULADAN yang BAIK bagimu, (yaitu) bagi orang yang MENGHARAP (rahmat) ALLAH dan (kedatangan) HARI KIAMAT dan dia BANYAK MENYEBUT ALLAH
-QS. Al Ahzab:21
“Katakanlah: Sesungguhnya SHALATku, IBADAHku, HIDUPku dan MATIku HANYAlah untuk ALLAH, Tuhan semesta alam.”
-QS. Al-An’am: 162
..CAHAYA di atas CAHAYA (BERLAPIS-LAPIS), ALLAH MEMBIMBING kepada CAHAYA-NYA siapa yang DIA KEHENDAKI,..
-QS. 24:35

Allahumma Shalli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad
Subhaanallooh.. Walhamdulillaah.. Wa laa Ilaha Illallooh.. Walloohu Akbar.. Wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil azhiim
Bagikan Ke :

Obat Herbal Probiotik