CINTA NABI PADA SITI KHADIJAH


Di riwayatkan dalam peristiwa Futuh Makkah, ketika orang orANg dari suku Quraisy mendatangi Rasululloh SAW , tiba tiba beliau melihat seorang wanita tua datang dari kejauhan, beliau segera meninggalkan orang orang di sekelilingnya, dan segera menghampiri wanita tua itu.
Beliau melepaskan gamis lalu meletakannya di atas tanah dan duduk bersama wanita itu.
Sayyidah 'Aisyah bertanya-tanya siapakah gerangan wanita yg mendapat penghormatan sedemikian rupa dari Nabi saw.
Aisyah bertanya "Siapakah wanita yg Anda beri waktu dan perhatian itu wahai Rasululloh?"
Beliau menjawan "Ia adalah teman Khadijah"
Aisyah kembali bertanya "Apakah yg kalian bicarakan wahai Rasululloh?
Beliau menjawab "Kami berbicara tentang masa hidup Khadijah"
Mendengar hal itu kecemburuan Aisyah muncul sehingga Ia berkata "Apakah engkau tetap mengenang wanita tua itu padahal Ia telah meninggal dunia, dan Alloh telah menggantikanmu dengan yang lebih baik daripadanya"
Nabi saw menjawab "Demi Alloh. Alloh tidak pernah menggantikan untukku orang yg lebih baik daipadanya. Ia telah menolong ketika semua manusia mengusirku, Ia mempercayaiku ketika semua manusia mendustakanku"
Sayyidah 'Aisyah merasa Nabi saw telah marah, maka Ia berkata "Mintakanlah ampunan untukku wahai Rasululloh.
Beliau menjawab "Mintakanlah ampunan untuk Khadijah agar aku dapat memintakan ampunan untukmu

*mungkinkah Cinta tetap bertahan hingga 14 tahun setelah yg di cintai wafat? Jawabanya 'Amat mungkin!'
sebab cinta mereka tidak di dahului oleh hubungan haram. Ketaatan pada sang pemberi cinta yg menjadi landasan mereka bersama. Bukan ingin memuaskan nafsu birahi,

inilah cinta hakiki

*di Riwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadist Siti Aisyah
Bagikan Ke :

Obat Herbal Probiotik di Pelopori oleh Prof.Ainul Fatah