Membetulkan Niat

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Segala puji bagi ALLAH SWT
Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat.


Membetulkan Niat

Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh, hanya dengan niatlah, amal itu sah dan bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya. Barangsiapa hijrahnya kepada ALLAH dan RasulNYA, ia berhijrah kepada ALLAH dan RasulNYA. Barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ia kejar atau demi wanita yang dinikahinya, ia berhijrah kepada apa yang ditujunya.”
(HR Bukhari dan Muslim)

Niat mempunyai peranan penting dalam kehidupan seharian, khususnya dalam beribadah. Segala tindak-tanduk yang kita lakukan dalam kehidupan seharian harus didasari dengan niat yang tulus dan penuh keikhlasan kerana ALLAH SWT semata.

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya ALLAH tidak melihat (menilai) bentuk tubuh dan rupa kalian, tetapi ALLAH melihat apa yang ada di hati kalian.”
(HR Muslim)

Hadis tersebut menerangkan bahawa ALLAH SWT tidak melihat apa yang tampak daripada zahir kita tetapi ALLAH SWT melihat hati kita, melihat niat yang bersemayam di dalam hati setiap manusia. Hanya keikhlasan dan kemurnian niatlah yang ALLAH SWT terima di sisiNYA.

Sesungguhnya, niat merupakan roh dalam amal. Seperti halnya jasad yang tak bernilai tanpa roh. Ia hanya tampak seperti bangkai yang tiada harga sedikit pun. Begitu juga amal, ia tidak akan bernilai tanpa niat. Segala amal yang dikerjakan tanpa niat tidak akan menghasilkan manfaat sedikit pun, hanya sia-sia semata-mata. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada solat bagi orang yang tidak berwuduk dan tidak ada amal bagi orang tidak berniat.”

Niat merupakan pengendali hati. Sebagaimana seekor kuda tidak akan terarah langkahnya tanpa tali kekang. Hati pun tidak akan lurus dalam mencapai suatu tujuan tanpa niat yang lurus. Itulah juga merupakan pemandu hati. Sebagaimana nakhoda yang berlayar di lautan luas, ia tidak akan mencapai pulau yang hendak dituju tanpa panduan arah. Selain itu, niat juga awal suatu perjalanan. Nilai akhir suatu perjalanan sangat ditentukan oleh niat di awal perjalanan.

Meski begitu, terkadang ada perubahan niat di akhir perjalanan, dari niat yang baik berubah menjadi niat yang buruk di akhir perjalanan. Maka dari itu, kita dimestikan terus mengupdate niat di awal, tengah dan akhir perjalanan.

Natijah niat yang sesungguhnya adalah meniatkan segala sesuatu kerana ALLAH SWT semata-mata. Abu Sa’id al-Khudry ra berkata, “Makanlah kerana ALLAH, berpakaianlah kerana ALLAH, berkahwinlah kerana ALLAH dan tidurlah kerana ALLAH. Maka, tidak akan ada sesuatu yang memudaratkan.


♥ ALLAH SWT MELIHAT ♥ ~ ♥ MALAIKAT MENCATAT ♥

♥ ﷲ ♥

~ 23 Zulkaedah 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

keluar di jalan Alloh

assalamualaikum
warohmatullohi wabarokaatuhu.

Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah, lalu penuhi hatimu dengan Allah. Patuhilah kepada perintahNya, dan larikanlah dirimu dari laranganNya, supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu, setelah itu keluar, untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu, kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga.(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani)
READ MORE →
Bagikan Ke :

Ikhlas merupakan salah satu daripada amalan hati

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Segala puji bagi ALLAH SWT
Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat.


Ikhlas merupakan salah satu daripada amalan hati. Maksud ikhlas ialah melakukan sesuatu semata-mata mencari keredhaan ALLAH SWT, tanpa dicampuri dengan tujuan lain seperti keinginan hawa nafsu, keuntungan, pangkat, harta, kemahsyuran, kedudukan, meminta pujian atau lari dari kejian, mengikut hawa nafsu tersembunyi atau tujuan-tujuan lain yang bukan kerana ALLAH SWT. Sesungguhnya, ALLAH SWT tidak menerima satu amal atau perbuatan tanpa disertai keikhlasan.

Firman ALLAH SWT : “Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan TuhanNYA, maka hendaklah ia mengerjakan amal salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.” [QS Surah Al-Kahfi : Ayat 110]

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa’i menjelaskan bahawa Rasulullah SAW juga ada berpesan : “Sesungguhnya ALLAH Azzawajalla tidak akan menerima sesuatu amalan melainkan ikhlas kepadaNYA, dan ditujukan hanya untukNYA.”

Tuntasnya, keikhlasan merupakan elemen yang sangat penting dalam setiap amal. Hal ini kerana keikhlasan merupakan garis pemisah sama ada amalan atau kerja-kerja itu diterima atau ditolak oleh ALLAH SWT. Kerja yang baik mempunyai dua rukun iaitu; pertama, Ikhlas dan betul niat, serta kedua, bertepatan dengan sunnah dan syarak.

ALLAH SWT berfirman tentang amal yang dimaksudkan selain daripada ALLAH SWT akan menjadi sia-sia. Firman Allah SWT : “Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu sebagai debu berterbangan” [QS Surah Al-Furqan : Ayat 23]

♥ ALLAH SWT MELIHAT ♥ ~ ♥ MALAIKAT MENCATAT ♥

♥ ﷲ ♥

~ 22 Zulkaedah 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

Kenapa kita harus sholat ?

assalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuhu.

Kenapa kita harus sholat ?

Sampai saat ini masih ada sebagian dari umat Islam menganggap sholat hanya semata-mata sebagai suatu ritualitas dalam agama yang amalnya akan bermanfaat kelak dihari kiamat selaku penolong dalam menghadapi siksaan Allah. Padahal pendapat yang demikian ini tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, sebab manusia ini memiliki dua kehidupan yang seimbang; yaitu kehidupan masa sekarang atau alam duniawi dan kehidupan masa yang akan datang atau alam akhirat.

Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang sifatnya tidak seimbang, karena itu juga perintah Sholat tidak hanya berfungsi dimasa depan semata namun sebaliknya memiliki kegunaan yang vital bagi manusia dalam menjalani hari-hari kehidupannya dimasa kehidupan yang sekarang.

Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Qs. 29 al-ankabut : 45

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, didalam diri manusia terdapat dua unsur yang saling tarik-menarik sehingga menjadikan jiwa condong kesalah satu diantaranya. Unsur tersebut adalah nilai-nilai positip (unsur malaikat) dan nilai-nilai negatif (unsur setan).

Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka itu juga untuk dirimu sendiri – Qs. 17 al-israa’ : 7

Ritualitas sholat dinyatakan didalam al-Qur’an pada ayat tersebut sebagai suatu sarana atau wadah untuk mengontrol perbuatan negatif yang seringkali mendominasi diri manusia. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan Tuhan secara vertikal maka diharapkan secara horisontalpun manusia mampu berbuat baik kepada sesamanya bahkan lebih jauh kepada semua hamba Tuhan diluar dirinya.

Namun fakta dilapangan juga membuktikan bahwa banyak orang Islam yang rajin melakukan sholat namun kelakuan dan sifatnya justru tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada pada surah al-Ankabut ayat 45 tadi, betapa banyak orang yang kelihatannya rajin sholat namun tetap bergunjing, melakukan zinah, pelecehan seksual, bahkan bila dia seorang penguasa yang memiliki jabatan akan memanfaatkannya
untuk menganiaya orang lain, melakukan penindasan, korupsi bahkan sampai pada pembunuhan dan peperangan. Inilah contoh manusia yang telah lalai dalam sholat mereka.

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya Qs. 107 al-maa’uun : 4-5

Bila sudah seperti ini, maka kita patut memperhatikan firman Allah yang lain :

Luruskan mukamu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan keta’atanmu kepada-Nya – Qs. 7 al-a’raaf 29

Dari ayat tersebut, Allah hendak menyampaikan kepada manusia bahwa sholat itu memerlukan sikap lahir dan batin yang saling berkolerasi atau berhubungan. Meluruskan muka adalah memantapkan seluruh gerakan anggota tubuh dan menyesuaikannya dengan konsentrasi jiwa menghadap sang Maha Pencipta alam semesta. Disaat mulut membaca al-Fatihah, hati harus mengikutinya dengan sebisa mungkin memahami secara luas arti al-Fatihah sementara pikiran berkonsentrasi dengan gerak mulut dan hati, inilah keseimbangan yang di-istilahkan dengan khusuk dalam ayat berikut :

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, Yaitu orang-orang yang khusuk dalam sholatnya – Qs. 23 al-mu’minuun : 1-2

Jadi, khusuk adalah suatu perbuatan yang menyeimbangkan gerak lahir dan batin, sehingga terciptalah suatu konsistensi ketika ia diterapkan dalam kehidupan nyata, sesuai dengan komitmen yang dilafaskan dalam do’a iftitah :

Katakanlah: Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam – Qs. 6 Al-An’am:162

Akhirnya sholat merupakan ritualitas multi dimensi yang semuanya mengarah kepada sipelakunya sendiri agar mendapat kebaikan, baik dalam hal mengontrol diri ketika masih hidup didunia maupun menjadi amal yang membantu saat penghisaban dihari kiamat kelak.

Lalu siapakah yang lebih baik agamanya selain orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang diapun mengerjakan kebaikan ? – Qs. 4 an-Nisaa’: 125

(tausyah)

Subhanakallohumma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
READ MORE →
Bagikan Ke :

MUKMIN itu jiwanya damai , tidak mudah tergoncang oleh UJIAN Baginya ujian sebagai TARBIAH dari ALLAH Tanda kasih sayangNYA dan jua penghapus dosa

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Segala puji bagi ALLAH SWT
Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat.

MUKMIN itu jiwanya damai , tidak mudah tergoncang oleh UJIAN
Baginya ujian sebagai TARBIAH dari ALLAH
Tanda kasih sayangNYA dan jua penghapus dosa

Ingatlah
Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari ALLAH SWT
Kemudian apabila kamu ditimpa KESENGSARAAN, KEDUKAAN dan KESEDIHAN
Maka kepadaNYAlah kamu perlu meminta PERTOLONGAN

" Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih kerana kamu lah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman.. "
(Surah Ali-Imran : Ayat 139)

Semoga ALLAH SWT menghadirkan ketenangan & keceriaan pada jiwa2 yang kedukaan...♥ ALLAH SWT MELIHAT ♥ ~ ♥ MALAIKAT MENCATAT ♥

♥ ﷲ ♥

~ 17 Zulkaedah 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

Ingatkanlah kematian kita itu dari detik ke detik dan dari saat ke saat

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ingatkanlah kematian kita itu dari detik ke detik dan dari saat ke saat. Justeru Allah tidak janjikan kematian kita di waktu tua. Begitu juga Allah tidak janjikan kematian kita disebabkan sakit. Tidak pun sakit boleh mati juga. Hal ini sepatutnya tidak payah diberitahu. Semua orang tahu, kan pengalaman bersama. Ada orang mati kecil, ada orang mati muda, ada orang mati tua. Ada orang mati tanpa sebab apa-apa. Sedang rehat-rehat atas kerusi tiba-tiba terlintuk saja. Ditengok nafas sudah tiada. Oleh itu janganlah senang-senang hati dengan kematian. Kematian bila-bila masa berlaku. Kita tunggulah kematian itu dari nafas ke nafas. Agar kita tidak ada angan-angan yang melalaikan. Hendak membangun, membangunlah. Tapi ingatlah waktu itu boleh mati. Hendak maju, majulah tapi kematian boleh berlaku di waktu itu. Hendak kejar kekayaan kejarlah. Tidaklah salah selagi halal tapi ingatlah mati. Ingatlah mati di dalam sebarang hal. Agar kita tidak lalai, jiwa sentiasa takut dan gentar dengan Tuhan. Bila jiwa takut dengan Tuhan. Kita takut hendak membuat dosa di dalam sebarang hal
READ MORE →
Bagikan Ke :

Semoga ALLAH SWT memberikan PELANGI di setiap HUJAN, SENYUMAN di setiap TANGISAN, RAHMATuntuk setiap CUBAAN Dan MEMAKBULKAN DOA setiap PERMINTAAN...

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Segala puji bagi ALLAH SWT
Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat.

Semoga ALLAH SWT memberikan PELANGI di setiap HUJAN,
SENYUMAN di setiap TANGISAN,
RAHMATuntuk setiap CUBAAN
Dan MEMAKBULKAN DOA setiap PERMINTAAN...

Aamiin Ya Robbal Alamiiin

Selamat Pagi buat semua sahabat yang dikasihi
Semoga sentiasa ceria dan senyum selalu

♥ ALLAH SWT MELIHAT ♥ ~ ♥ MALAIKAT MENCATAT ♥

♥ ﷲ ♥

~ 12 Zulkaedah 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

Adab berteman yang baik menurut ajaran Islam

assalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuhu.

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Adab berteman yang baik menurut ajaran Islam

Terkadang kita salah kaprah dalam bergaul dengan teman.kita terperangkap dalam pergaulan bebas yang jauh dari ajaran agama Islam.Di sinilah letak bahayanya kalau kita tidak mengikuti cara

berteman yang baik menurut ajaran agama Islam. Pesan di bawah ini mungkin bisa membantu kita semua dalam berteman

yang baik agar kita tidak terperangkap dalam pergaulan bebas.

Syaikh Abdurrahman as-Silmy dalam bukunya Adâb ash-Shuhbah (etika dalam berteman) menuturkan, bahwa dalam berteman, anggota tubuhpun, baik yang lahir maupun yang bathin, mempunyai adab, etika, sopan santun yang harus diperhatikan. Apabila adab tersebut dijaga dan dilaksanakan, niscaya ia akan bahagia di dunia dan akhirat.

Adab anggota tubuh dimaksud adalah:

Adab kedua mata:
Hendaklah kedua mata menatap teman-teman kita dengan tatapan penuh kasih sayang dan kecintaan tulus, dan saudara serta orang-orang yang hadir mengetahui tatapan kita yang penuh kasih sayang itu. Hendaklah menatap teman kita pada bagian yang paling bagus dari dirinya.
Janganlah anda memalingkan penglihatan, mana kala ia sedang berhadapan atau berbicara dengan anda.

Adab pendengaran:
Dengarlah pembicaraannya dengan penuh perhatian dan
Ketika kamu sedang berbicara dengannya, janganlah kamu palingkan pandangamu dari dirinya.
Jangan kamu potong pembicaraannya,
dengan sebab apapun. Apabila anda terpaksa karena masalah waktu atau sesuatu yang sangat penting, maka mintalah izin sebelum memotong pembicaraannya serta sampaikan sebab atau alasan memotong pembicaraannya itu dengan baik.

Adab mulut / lidah:
Berbicaralah dengan teman-teman anda sesuatu yang mereka sukai.
Ketika anda dimintai pendapat atau nasihat atas pendapat dan nasihat dengan sebaik mungkin.
Jangan teruskan pembicaraan anda, manakala anda mengetahui bahwa teman anda tidak menyukai pembicaraan tersebut, kata-kata yang digunakan atau lainnya.
Jangan kamu tinggikan suara kamu ketika berbicara dengan temanmu. Jangan mengajak berbicara tentang sesuatu yang tidak dipahaminya, dan berbicaralah berdasarkan pemahaman dan pengetahuannya.

Adab kedua tangan:
Kedua tangan hendaknya senantiasa terbuka lebar untuk teman-teman dengan kebaikan-kebaikan dan pertolongan-pertolongan Janganlah kedua tangan anda ditutup, tidak membantu dan tidak menolong mereka manakala mereka memohon bantuan dan pertolongan.

Adab kedua kaki:
Hendaknya ia berjalan senantiasa mengikuti langkah temannya, dan jangan mendahuluinya.
Ketika teman itu mendekat kepada anda karena hendak memohon pertolongan anda atau karena memerlukan anda, maka segeralah mendekat kepadanya. Setelah itu, kembalilah ke tempat semula.
Janganlah mengambil hak-hak mereka, karena hal itu akan mengurangi kepercayaan mereka kepadamu, Berdirilah segera manakala teman-teman anda melihat dan menghampiri anda. Janganlah duduk terlebih dahulu, sebelum mereka duduk lebih awal. Duduklah di tempat yang sama dengan tempat duduk mereka.

Sedangkan adab yang berkaitan dengan bathin (hati) adalah:

-Hendaklah ikhlas dalam semua hal Apa yang dilakukan semata-mata karena mengharap redha Allah
-Bersabarlah selalu
-Senantiasa melapangkan dada
-Senantiasa berbaik sangka kepada teman-teman
-Melakukan segala sesuatu penuh keredhaan.
-Senantiasa peduli dengan urusan-urusan mereka, karena Rasulullah

pernah bersabda: “Siapa yang tidak peduli dengan persoalan muslim,

maka bukan termasuk golonganku”. Wallahu a’lam bis shawab.

Dari pesan di atas kita dapat mengambil hikmahnya bahwa bertemanlah secara baik-baik jangan terpengaruh oleh kenikmatan dunia yang sesaat karena itu semua dapat membawa kita kejurang kenistaan dan kehinaan yang semakin dalam.

Mungkinkah kita hidup untuk selamanya?
Mungkinkah kita mati membawa harta?
Mungkinkah kita kan jadi penghuni surga?
Ataukah kita kekal di dalam neraka....naudzubillah.

Jangan sampai kenikmatan dunia yang sesaat akan membawa kita kepada kehancuran dunia dan akhirat Dan jangan sampai kita jadi orang2 yang merugi di akhirat kelak.

Semoga pesan di atas dapat membawa manfaat bagi kita semua.aamiin...
(copyright)

Subhanakallohumma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
READ MORE →
Bagikan Ke :

7 JURUS TIPU DAYA SYETAN


assalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuhu.

7 JURUS TIPU DAYA SYETAN

Syetan dalam membelokan manusia dari kebenaran bukan hanya lewat KEMAKSIATAN . Syetan bekerjasama dengan nafsu juga menipu manusia dalam KETAATAN .

Ada 7 JURUS TIPU DAYA SYETAN :
1. Syetan mencegah kita agar tidak usah melaksanakan Sholat ," untuk apa capek-capek Sholat, orang yang rajin Sholat saja hidupnya masih susah , apa kita mau seperti mereka ", bisik syetan dalam hati ribuan kali , " sekali-kali tidak Sholat kan boleh , simpanan pahala kita sudah menggunung ,bisik syetan".
Bantahan untuk syetan : Sholat adalah wajib , sholat bukan untuk cari uang , sholat kebutuhan manusia sebagai bekal diAkhirat , saya ingin masuk Surga dan syarat utamanya adalah dengan mendirika Sholat.

2. Gagal jurus pertama syetan mengeluarkan jurus kedua yaitu : MENUNDA-NUNDA : " Nanti saja Sholatnya ,tanggung kalau kerjaan atau kesibukan ditinggalkan ,bisik syetan .
Bantahan untuk syetan : Saya harus mengerjakan Sholat sekarang juga , ini perintah ALLAH.

3.Jika untuk menunda-nunda gagal maka syetan menggunakan jurus yang ketiga yaitu : TERGESA-GESA dan TIDAK TUMA'NINAH . Mulai tangan diangkat "ALLAHU AKBAR" sampai SALAM , syetan slalu membisiki agar cepat-cepat selesai sholat langsung pergi ,tidak ada Istigfar ,Tasbih dan Tahlil.
Bantahan untuk syetan : Amal sedikit tapi disertai dengan kesempurnaan lebih utama daripada amal banyak tapi penuh kekurangan.

4. Syetan membisiki hati kita supaya beribadah dngan KHUSU' , TUMA'NINNAH ,memahami setiap gerakan dan bacaan tapi dengan niat agar dilihat orang bahwa aku adalah orang yang paling Khusu' ,paling pintar dan paling mengerti Agama Islam, itulah bisikan syetan supaya kita RIYA' ( ingin dipuji , ingin dihormati dan ingin disanjung karena kesalehan dan kealiman kita ).
Bantahan untuk Syetan : Aku beribadah karena ALLAH / LILLAHI TA'ALA.

5. Jurus kelima syetan menipu kita dengan UJUB. Bangga dengan kepandaian dan kepintaran ." Alangkah pandainya kamu, alangkah mengertinya kamu , alangkah bagusnya Sholatmu, tidak bisa menjerumuskan ,syetan malah memuji kepintaran kita dalam mengenali tipu daya syetan . " Kepintaran ,kejelian melihat tipu daya syetan tidak akan aku pahami tanpa petunjuk dari ALLAH SWT .
Bantahan untuk syetan : Mengapa harus bangga dengan ilmu yang sebenarnya milik ALLAH SWT .Atas Karunia dan TaufiqNYA aku mengerti hal ini ,SUBHANALLLAH.

6. Jurus keenam ini banyak yang tidak tahu ,bisik syetan : Kalau engkau takut dilihat manusia , takut ada riya' didalam hatimu , bersungguh-sung
guhlah beribadah dalam kesendirian ,tidak ada yang tahu ,apalagi dilakukan ketika orang sedang tidur malam. Meskipun orang tidak tahu ibadahmu, tapi mereka akan tahu dari bekas-bekas Ibadahmu, keningmu terlihat hitam karena terlalu banyak untuk Sujud. Syetan memuji kegigihan dan ketekunan ibadah kita diwaktu sunyi .tapi dibalik itu menimbulkan sifat Riya' .
Bantahan untuk syetan : Wahai syetan yang terkutuk !!! engkau telah menggodaku berbagai cara,engkau menyuruh beribadah tanpa sepengetahuan manusia tapi niatmu untuk membangkitkqan sifat Riya'dalam diri. Aku beribadah kepada ALLAH ,yang aku tuju hanya ALLAH.

7.Sebenarnya engkau tidak perlu melakukan semua ini ,kalau ALLAH mentaqdirkan engkau masuk dalam golongan ahli Surga ,pasti ALLAH akan mentaqdirkan engkau akan melakukan amalan ahli surga ,inilah jurus terakhir syetan. Mudah-mudahan ada manfaatnya tulisan ini ,Semoga ALLAH SWT memberi kita kekuatan dan taufiqNYA ,sehingga kita selamat dari jerat tipu daya Iblis LAKNATULLAH , Aamiin .
by: al fakir , alhakir, al jahil .
Subhanakallohumma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Mukjizat Di sebalik Kalimah BISMILLAAH

assalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuhu.

Mukjizat di sebalik BISMILLAH

BISMILLAH adalah sebutan/nama singkat dari lafaz 'BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM' yang bermaksud 'Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.'

KELEBIHAN-KELEB
IHAN BISMILLAH

1. Yang pertama ditulis Qalam adalah BISMILLAH. Maka apabila kamu menulis sesuatu, maka tulislah BISMILLAH pada awalnya kerana BISMILLAH tertulis pada setiap wahyu yang Allah turunkan kepada Jibril as..

2.BISMILLAH untukmu dan rumahmu, suruhlah mereka apabila memohon sesuatu dengan BISMILLAH. Aku tidak akan meninggalkannya sekejap mata pun sejak BISMILLAH diturunkan kepada Adam. '(Hadith Qudsi)

3. Tatkala BISMILLAH diturunkan ke dunia, maka semua awan berlari ke arah barat, angin terdiam, air laut bergelora, mendengarkan seluruh binatang dan terlempar semua syaitan.

4. Demi Allah dan keagunganNya, tidaklah BISMILLAH itu dibacakan pada orang sakit melainkan menjadi obat untuknya dan tidaklah BISMILLAH dibacakan di atas sesuatu melainkan Allah beri berkah ke atasnya.

5. Barangsiapa yang ingin hidup bahagia dan mati syahid, maka bacalah BISMILLAH setiap kali memulaikan sesuatu perkara yang baik.

6. Jumlah huruf dalam BSMILLAH ada 19 huruf dan malaikat penjaga neraka ada 19 (QS. AL Muddatsir: 30).
Ibnu Masud berkata: ' Sesiapa yang ingin Allah selamatkan
dari 19 malaikat neraka maka bacalah BISMILLAH 19 kali setiap hari.(Malaikat Zabaniyah)

7. Tiap huruf BISMILLAH ada JUNNAH (penjaga/khadam) hingga tiap huruf berkata, ' Siapa yang membaca BISMILLAH maka kamilah kekuatannya dan kamilah kehebatannya. '

8. Barangsiapa yang memuliakan tulisan BISMILLAH nescaya Allah akan mengangkat namanya di syurga yang sangat tinggi dan diampunkan segala dosa kedua orang tuanya.

9. Barangsiapa yang membaca BISMILLAH maka akan bertasbihlah segala gunung kepadanya.

10. Barangsiapa yang membaca BISMILLAH sebanyak 21 kali ketika hendak tidur, maka akan terpelihara dari gangguan syaitan, kecurian dan kebakaran, maut mendadak dan bala.

11. Barangsiapa yang membaca BISMILLAH sebanyak 50 kali di hadapan orang yang zalim, hinalah dan masuk ketakutan dalam hati si zalim serta naiklah keberanian dan kehebatan kepada si pembaca.

Subhanakallohumma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Tidur Sehat Ala Rosululloh SHollallohu 'Alaihi wa-Sallam

Tidur Sehat Ala Rosululloh SHollallohu 'Alaihi wa-Sallam

Ajaran Islam sebagai ajaran yang menyeluruh, memberikan tuntunan disegala sisi keidupan manusia, tidak terkeculai dalam hal tidur. Sebelum tidur biasakan membersihkan diri dengan berwudhu’ dan bersiwak (mengosok gigi). Meskipun Cuma tidur bukan berarti seenaknya saja. Tidurlah dengan pakaian yang pantas, jangan pakaian yang menyiksa raga seperti ketat dan menyesakan sehinggga mengganggu ketentraman tidur. Ada baiknya sebelum tidur membersihkan tempat tidur agar sangat nyaman. Jangan sampai lupa berdoa dan berdzikir. Dengan berdoa dan berzikir Insya Alloh terhindar dari mimpi buruk.

Rosululloh tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Rosululloh selalu mengajak umatnya agar selalu bangun sebelum waktu subuh serta melaksanakan sholat shubuh di masjid. Selain mendapat pahala, dengan berjalan ke masjid, kita akan menghirup udara subuh yang segar dan mengandung oksigen. Karena itu orang yang suka bangun pagi dan menghirup udara pagi mempunyai paru-paru yang lebih kuat dan sehat. Disamping itu, udara subuh dapat memperkuat pikiran dan menyehatkan perasaan. Keuntungan yang akan diperoleh adalah badan sehat, otak cerdas, penghidupan lapang dan mendapatkan kebaikan di dunia akhirat.

Sebelum tidur dianjurkan untuk berdoa, sebagaimana Rosululoah mencontoh doa sebelum tidur:

“Dengan namaMu ya Alloh, aku hidup dan aku mati” (HR Bukhari-Muslim).

Kemudian ketika bangun tidur kita juga dianjurkan untuk berdo’a:

“Segala puji bagi Alloh yang telah menghidupkan kami setelah Ia mematikan kami. Dan kepadaNyakita semua berkumpul” (HR Bukhari)

Prinsipnya, cepat tidur dan cepat bangun. Beliau tidur di awal malam dan bagun pada pertenganhan malam kedua. Biasanya Rosululloh SHollallohu 'Alaihi wa-Sallam bangun dan bersiwak, lalu berwudhu dan sholat sampai waktu diizinkan Alloh. Beliau tidak pernah tidur melebihi kebutuhan. Penelitian yang dilakukan di Jepang dan di AS selama enam tahun dengan responden berusia 30 sampai dengan 120 tahun menyimpulkan bahwa orang yang biasa tidur lebih dari 8 jam sehari memiliki risiko kematian yang lebih cepat. Sangat berlawanan dengan mereka yang bisa tidur 6 – 7 jam sehari. Nah Rosululloh SHollallohu 'Alaihi wa-Sallam biasa tidur selepas Isya untuk kemudian bangun malam. Jadi beliau tidur tidak lebih dari 8 jam.

Cara tidur Rosulullohpun sarat makna. Ibnu Qoyyim, seorang intelektual Islam berkata: “Barangsiapa yang memperhatikan pola tidur Rosululloh SHollallohu 'Alaihi wa-Sallam, niscaya ia akan memahami pola tidur yang benar dan paling bermanfaat untuk badan dan organ tubuh”. Ibnu qayyim Al Jauziyyah dalam buku Metode Pengobatan Nabi mengungkapkan bahwa Rosul tidur dengan memiringkan tubuh kearah kanan, sambil berzikir kepada Alloh hingga matanya terasa berat. Tekadang beliau memiringkan badannya kesebelah kiri sebentar,untuk kemudian kembali ke sebelah kanan. Tidur seperti ini merupakan tidur paling efisien.

Tiga manfaat yang dapat diambil dari posisi tidur miring ke kanan, yaitu:

a. Menjaga saluran pernafasan
Tidur miring mencegah jatuhnya lidah ke pangkal yang dapat mengganggu saluran pernafasan. Tidur dengan posisi telentang, mengakibatkan saluran pernafasan terhalang oleh lidah. Yang juga mengakibatkan seseorang mendengkur. Orang yang mendengkur saat tidur menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Bahkan terkadang dapat mengakibatkan terhentinya nafas untuk beberapa detik yang akan membangunkannyadari tidur. Orang tersebut biasanya akan bangun dengan keadaan pusing karena kurangnya oksigen yang masuk ke otak. Tentunya ini sangat mengganggu kualitas tidur.

b. Menjaga kesehatan jantung
Tidur miring ke kanan membuat jantung tidak tertimpa organ lainnya. Hal ini disebabkan karena posisi jantung yang lebih condong berada di sebelah kiri. Tidur bertumpu pada sisi kiri menyebabkan curah jantung yang berlebihan, karena darah yang masuk ke atrium juga banyak yang disebabkan karena paru-paru kanan berada di atas. Sedangkan paru-paru kanan mendapatkan pasokan darah yang lebih banyak dari paru-paru kiri.

c. Menjaga kesehatan paru-paru
Paru-paru kiri lebih kecil dibandingkan dengan paru-paru kanan. Jika tidur miring ke sebelah kanan, jantung akan condong ke sebelah kanan. Hal ini tidak menjadi masalah karena paru-paru kanan lebih besar. Lain halnya jika bertumpu pada sebelah kiri, jantung akan menekan paru-paru kiri yang berukuran kecil, tentu ini sangat tidak baik.Namun Rosulloh juga terkadang miring ke kiri untuk sementara dan kemudian kembali lagi miring ke kanan
READ MORE →
Bagikan Ke :

KEUTAMA'AN BERDZIKIR/BERDO'A SEBELUM BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI

بسم الله الرحمن الر حيم
الله" نورالسما وت والأرض "محمد

KEUTAMA'AN BERDZIKIR/
BERDO'A SEBELUM BERHUBUNGAN
SUAMI ISTRI

mumpung hari jum'at heheh katanya pada nglaksana'in sunnah ROSUL bagi yg dah nikah statusnya gitu semua haduuuuh sbelum muqodimah jgn lupa baca do'a dulu yaaa


عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه و سلم : (( لو أن أحدكم اذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله " اللهم جنبنا الشطان وجنب الشطان ما رزقتنا فا انه ان يكدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شطان أبدا )) متفق عليه

>> DARI IBNU ABAS RADIALLAHU ANHU dia berkata :
" ROSULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM : bersabda:
jika salah seorang dari kalian (suami) ketika ingin mengumpuli/menggauli istrinya hendaklah dia membaca do'a:
ALLAHUMMA JANNIBNASY SYAITON WA JANNIBISY SYAITONMAA ROZAQTANAA PA INAHU ANYADAKAR BAENAHUMMA WALAD FII DHALIKA LAAM YADRAH SYAITON ABADAN
" dengan menyebut nama الله ya الله jauhkan lah kami dari gangguan setan dan jauhkan lah setan dari rizqi yang engkau anugerahkan kpada kami kemudian jika الله menakdirkan (lahirnya) anak dari hubungan intim tersebut maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya (muttafaqun ilaihi)

>> hadits yang agung ini menunjukan besarnya keutama'an membaca dzikir/do'a ini sebelum berhubungan suami istri
karena di samping mendapat pahala dari الله SWT ini merupakan sebab selamatnya seorang bayi dari bahaya keburukan setan

BEBERAPA FAEDAH PENTING YANG TERKANDUNG DALAM HADITS INI

>> iblis dan bala tentaranya selalu berusaha menanamkan benih-benih keburukan kepada manusia sejak baru di lahirkan ke dunia ini dan sebelum mengenal nafsu
indahnya dunia dan goda'an-goda'an duniawi lainya apalagi setelah dia mengenal mengenal semua goda'an tersebut
" ROSULULLAH SAW.bersabda tangisan seorang bayi ketika baru di lahirkan adalah tusukan (goda'an untuk menyesatkan) dari setan

>> ROSULULLAH SAW. bersabda:
الله SWT berfirman:
" sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keada'an hanif (suci dan cenderung kpada kebenaran) kemudian setan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari agama mereka (islam)

" agungnya petunjuk الله SWT dan ROSUL-NYA SHALLALLAH ALAIHI WA SALLAM yang mensyairatkan dzikir dan do'a untuk kebaikan agama manusia dan perlindungan dari keburukan tipu daya setan

" arti sabda ROSULULLAH SAW:
setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya :setan tidak akan bisa menyesatkan dan mencelakakan anak tersebut dalam diri dan agamanya tapi bukan berarti ini menunjukan bahwa anak tersebut terlindungi dan terjaga dari perbuatan dosa

>> termasuk keburukan yang terjadi akibat tidak menyebut nama الله AZZA WA JALLA sebelum berhubungan intim adalah ikut sertanya setan dalam hubungan intim tersebut.
sebagaimana yang di terangkan oleh imam ibnu hajar ,asy-syaukani dan as-sa'di
na'uudzu billahi min dzaalik

" imam ibnu hajar dan al-munawi menjelaskan bahwa dzikir/do'a ini di ucapkan ketika hendak berhubungan suami istri dan bukan ketika sudah di mulai hubungan intim

>> anjuran membaca dzikir/do'a ini juga berllaku bagi pasangan suami istri yang di perkirakan secara medis tidak punya keturunan krna permohonan dalam do'a/dzikir ini bersifat umum dan tidak terbatas pada keturunan?anak saja

وصلى الله وسم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعو انا أن الحمد الله رب العا لمين

penulis : ustadz abdullah bin taslim al-buthoni Lc M.A.
~ termasuk anak dan yang lainya lihat kitab faidul Qadiir (5/306)
~HSR al-bukhari (n0.6025) dan muslim (no.1434)
~ lihat keterangan imam an-nawawi dalam "syarhu shahihii muslim (5/10 dan 13/185)
~ lihat kitab ahkaamul mauluud fis sunnatil muthahharah (hal.23)
~ HSR muslim (no.2367)
~HSR Muslim (no.2865)
~ lihat kitab fathul baari (9/229) dan faidhul Qadiir (5/306)
~lihat kitab fathul baari (9/229) fathul QAdiir (3/346) dan tefsir as-sa'di (hal.461)
~ lihat kitab fathul baari (9/228) dan faidhul Qadiir (5/306)
~ lihat kitab faidhul Qadiir (5/306)

>> MEMBERI KEPYASAN KPADA ISTRI <<
" ROSULULLAH SAW. bersabda
apa bila salah seorang di antara kalian mengumpuli istrinya maka jangan lah ia meninggalkanya sehingga ia selesai terpenuhi kebutuhanya sebagaimana ia (suaminya) itu senang untuk terpenuhi kebutuhanya (HR.IBNU HADI)

HABIS MANIS SEPAH DI BUANG
" hadits ROSULULLAH :
DOSA YANG PALING BESAR di sisi الله ialah seorang yang nikahdengan wanita setelah selesai di kumpuli/di gauli ia di ceraikan tanpa di beri mahar (mas kawin) dan orang yang menggunakan tenaga orang lain tanpa di beri upah (HR.BAIHAQI)

>> NAFSU WANITA
hadits ROSULULLAH:
wanita mempunyai kelebihan kelezatan (99) di atas laki-laki tetapi الله memberikan sifat malu kpada wanita (HR.BAIHAQI)

>> dari sekian banyak penelitian terjadinya perselingkuhan karena tidak adanya kepuasan dalam rumah tangganya maka dari itu pandai-pandailah dan berikanlah yang terbaik pada pasangan kita untuk mencapai keluarga yang harmonis....

WALLAHU'ALAM BISH SHOWAB

mga bermanfa'at mohon ma'af bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan ana mohon ma'af zahir dan bathin....
akhirul kalam WASSALLAM
READ MORE →
Bagikan Ke :

kata hikmah

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Segala puji bagi ALLAH SWT
Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat.

Cinta dunia adalah kegelapan
Pelitanya adalah takwa

Dosa itu adalah kegelapan
Pelitanya adalah taubat

Kubur itu adalah kegelapan
Pelitanya adalah syahadah

Akhirat itu adalah kegelapan
Pelitanya adalah amal soleh

Shirat itu adalah kegelapan
Pelitanya adalah iman

Dosa adalah beban terberat
Langkah awal menuju ALLAH SWT adalah bertaubat
Kemudian menghimpun bekal untuk menghiasi diri dengan kebajikan

Renung2kanlah dan Selamat Beramal

Selamat menunaikan Solat Maghrib buat semua sahabat yang dikasihi
Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat
Aaamiiin Ya Robbal Alamiiin

♥ ALLAH SWT MELIHAT ♥ ~ ♥ MALAIKAT MENCATAT ♥

♥ ﷲ ♥

~ 12 Zulkaedah 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

Jadikan taqwa sebagai bahteramu Jadikan iman sebagai muatan Jadikan tawakal sebagai layar

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Segala puji bagi ALLAH SWT
Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat.

Jadikan taqwa sebagai bahteramu
Jadikan iman sebagai muatan
Jadikan tawakal sebagai layar

Semoga anda diredhai ALLAH SWT
Dan beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat
Aaamiiin Ya Robbal Alamiiin

♥ ALLAH SWT MELIHAT ♥ ~ ♥ MALAIKAT MENCATAT ♥

♥ ﷲ ♥

~ 12 Zulkaedah 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

Jumat mubaroq,malam raya....

Bismillahir Rohmaanir Rohiim

Jumat mubaroq,malam raya....

Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Shallallahu'Ala
ihi wa-Sallam bersabda yang bermaksud: “Pada hari Jumaat itu ada satu saat yang mana sekiranya berkebetulan dalam solat seseorang hamba, lalu dia bermohon kepada Allah, pasti akan diberikan apa yang dimintanya sambil Rasulullah Shallallahu'Alaihi wa-Sallam mengisyaratkan dengan tangan Baginda bagi menggambarkan betapa sekejapnya saat itu.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Rasulullah Shallallahu'Alaihi wa-Sallam bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya pada hari Jumaat seluruh makhluk termasuklah jin dan manusia akan berasa gementar, dan pada hari itu juga dilipat gandakan kebajikan dan kejahatan, dan hari yang mana akan berlakunya kiamat.” (Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah)

Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu'Alaihi wa-Sallam bersabda yang bermaksud: “Akan dilipatgandakan pahala yang dilakukan pada hari Jumaat.” (Hadis riwayat at-Tabrani)

Amalan dan doa malam Jum’at Amalan dan doa pada malam Jum’at banyak sekali, antara lain:

Pertama: memperbanyak membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan shalawat kepada Nabi saw dan keluarganya. Karena dalam hadis dikatakan bahwa malam Jum’at adalah malam yang mulia dan harinya adalah hari cahaya. Dalam suatu hadis dikatakan: paling sedikitnya membaca shalawat 100 kali, lebih banyak lebih utama.

Kedua: Membaca istighfar berikut:

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذي لاَ اِلَهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ خَاضِعٍ مِسْكِيْنٍ

مُسْتَكِيْنٍ لاَ يَسْتَطِيْعُ لِنَفْسِهِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً وَلاَ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ مَوْتاً وَلاَ نُشُوراً

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعِتْرَتِهِ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرِينَ اْلاَخْيَارِ اْلاَبْرَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً .

Aku mohon ampun kepada Allah, tiada Tuhan kecuali Dia Yang Hidup dan Mengawasi, aku bertaubat kepada-Nya taubat seorang hamba yang rendah, hina dan miskin; yang dirinya tak mampu berupaya dan berbuat keadilan, tak mampu memberi manfaat dan mudharrat, tak mampu hidup, mati dan hidup kembali. Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam kepada Muhammad dan keluarganya yang suci dan baik, yang pilihan dan benar.

Ketiga: Memperbanyak mendoakan saudara-saudaranya yang beriman sebagaimana yang dilakukan oleh Putri Nabi sawvFatimah Az-Zahra’ra. Jika mendoakan sepuluh orang yang telah meninggal, maka wajib baginya surga, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadist.

Keempat: Membaca doa-doa malam Jum’at, antara lain:


اَللَّهُمَّ اِنّى اَعُوذُ بِكَ فَاَعِذْنِى، وَاَسْتَجِيْرُ بِكَ فَاَجِرْنِى، وَاَسْتَرْزِقُكَ فَارْزُقْنِى، وَاَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ

فَاكْفِنِى، وَاَستَنْصِرُكَ عَلَى عَدُوِّى فَانْصُرْنِى، وَاَسْتَعِيْنُ بِكَ فَاَعِنِّى، وَاَسْتَغْفِرُكَ يَا اِلَهِى فَاغْفِرْ لِى
آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu, maka lindungi aku. Aku memohon keselamatan kepada-Mu, maka selamatkan daku. Aku memohon rizki kepada-Mu, maka berilah aku rizki. aku bertawakkal kepada-Mu, maka cukupi daku. Aku memohon pertolongan kepada-Mu terhadap musuhku, maka bantulah daku. Aku memohon bantuan kepada-Mu, maka bantulah aku. Ya Ilahi, aku memohon ampunan kepada-Mu, maka ampuni daku, amin amin amin.

اَللَّهُمَّ اِن

وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي وَاِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي وَاِنْ اَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي

يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ اَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ اَمْرِهِ وَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّهُ لَيْسَ فِى حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَلاَ فِى نَقَمَتِكَ

عَجَلَةٌ وَاِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ وَاِنَّمَا يَحْتَاجُ اِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا اِلَهِى

عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيْراً.

Ya Allah, jika Engkau hinakan daku, siapa lagi yang akan memuliakan aku. Jika Engkau muliakan aku, siapa lagi yang mampu menghinakan aku. Jika Engkau binasakan aku, siapa lagi yang akan beribadah kepada-Mu atau yang akan memohon pada-Mu tentang persoalannya. Sungguh, aku tahu tidak ada kezaliman dalam hukum-Mu, tidak ada yang tergesa-gesa dalam siksaan-Mu. Karena tergesa-gersa itu hanya terjadi pada orang takut ketinggalan, dan butuh pada kezaliman yang lemah. Sementara Engkau ya Ilahi benar-benar Maha Mulia dari semua itu.

Di antara amalan dan doa pada Hari Jum’at

- Mandi sunnah. Waktunya dari terbit fajar sampai matahari tergelincir. Yang paling utama menjelang matahari tergelincir. Rasulullah saw bersabda kepada Ali bin Abi Thalib (kw): “Wahai Ali, mandi sunnahlah kamu setiap hari Jum’at walaupun kamu harus membeli air, karena tidak ada amalan sunnah yang lebih mulia darinya.” Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang mandi sunnah pada hari Jum’at, kemudian membaca doa berikut, ia disucikan dari dosa-dosanya dari hari Jum’at ke hari Jum’at berikutnya, amal-amalnya diterima dan disucikan secara spritual:

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِيْنَ.

Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, jadikan aku tergolong kepada orang-orang yang bertaubat, dan jadikan aku termasuk kepada orang-orang yang mensucikan diri.

- Ziarah ke kuburan orang-orang mukmin khususnya kedua orang tua. Al-Baqir ra berkata: “Ziarahlah kalian ke kuburan pada hari Jum’at, karena mereka mengetahui orang yang datang kepada mereka dan mereka bahagia.

Subhanakallohumma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Indahnya Hari Jum'atKeutamaan Hari Jum’at
1. Hari paling utama di dunia
Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada hari jum’at ini, antara lain:

* Allah menciptakan Nabi Adam ‘alaihissallam dan mewafatkannya.
* Hari Nabi Adam ‘alaihissallam dimasukkan ke dalam surga.
* Hari Nabi Adam ‘alaihissallam diturunkan dari surga menuju bumi.
* Hari akan terjadinya kiamat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:
“Hari paling baik dimana matahari terbit pada hari itu adalah hari jumat, pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga, serta diturunkan dari surga, pada hari itu juga kiamat akan terjadi, pada hari tersebut terdapat suatu waktu dimana tidaklah seorang mukmin shalat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintannya.” (HR. Muslim)


2. Hari bagi kaum muslimin

Hari jum’at adalah hari berkumpulnya umt Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam masjid-masjid mereka yang besar untuk mengikuti shalat dan sebelumnya mendengarkan dua khutbah jum’at yang berisi wasiat taqwa dan nasehat-nasehat
, serta do’a.

Dari Kuzhaifah dan Rabi’i bin Harrasy radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Allah menyesatkan orang-orang sebelum kami pada hari jum’at, Yahudi pada hari sabtu, dan Nasrani pada hari ahad, kemudian Allah mendatangkan kami dan memberi petunjuk pada hari jum’at, mereka umat sebelum kami akan menjadi pengikut pada hari kiamat, kami adalah yang terakhir dari penghuni dunia ini dan yang pertama pada hari kiamat yang akan dihakimi sebelum umat yang lain.” (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

3. Hari yang paling mulia dan merupakan penghulu dari hari-hari

Dari Abu Lubabah bin Ibnu Mundzir radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Hari jum’at adalah penghulu hari-hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah, hari jum’at ini lebih mulia dari hari raya Idhul Fitri dan Idul Adha di sisi Allah, pada hari jum’at terdapat lima peristiwa, diciptakannya Adam dan diturunkannya ke bumi, pada hari jum’at juga Adam dimatikan, di hari jum’at terdapat waktu yang mana jika seseorang meminta kepada Allah maka akan dikabulkan selama tidak memohon yang haram, dan di hari jum’at pula akan terjadi kiamat, tidaklah seseorang malaikat yang dekat di sisi Allah, di bumi dan di langit kecuali dia dikasihi pada hari jum’at.” (HR. Ahmad)

4. Waktu yang mustajab untuk berdo’a

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut hari jum’at lalu beliau Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Di hari jum’at itu terdapat satu waktu yang jika seseorang muslim melakukan shalat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta’ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan.” Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. (HR. Bukhari Muslim)
Namun mengenai penentuan waktu, para ulama berselisih pendapat. Diantara pendapat-pendapat tersebut ada 2 pendapat yang paling kuat:

a. Waktu itu dimulai dari duduknya imam sampai pelaksanaan shalat jum’at

Dari Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata padanya, “Apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadits dari Rasulullah sehubungan dengan waktu ijaabah pada hari jum’at?” Lalu Abu Burdah mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah bersabda, ‘Yaitu waktu antara duduknya imam sampai shalat dilaksanakan.’” (HR. Muslim)

Imam Nawawi rahimahullah menguatkan pendapat di atas. Sedangkan Imam As-Suyuthi rahimahullah menentukan waktu yang dimaksud adalah ketika shalat didirikan.

b. Batas akhir dari waktu tersebut hingga setelah ‘ashar

Dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hari jum’at itu dua belas jam. Tidak ada seorang muslimpun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat (ingatlah bahwa) akhir dari waktu tersebut jatuh setelah ‘ashar.” (HR. Abu Dawud)

Dan yang menguatkan pendapat kedua ini adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakn bahwa, “Ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan generasi salaf dan banyak sekali hadits-hadits mengenainya.”

5. Dosa-dosanya diampuni antara jum’at tersebut dengan jum’at sebelumnya

Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ‘anhu mengatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Tidaklah seseorang mandi pada hari jum’at dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak, atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar (menuju masjid), dan dia tidak memisahkan dua orang (yang sedang duduk berdampingan), kemudian dia mendirikan shalat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu diam mendengarkan (dengan seksama) ketika imam berkhutbah melainkan akan diampuni (dosa-dosanya yang terjadi) antara jum’at tersebut dan jum’at berikutnya.” (HR. Bukhari)

Amalan-Amalan yang Disyari’atkan pada Hari Jum’at
1. Memperbanyak shalawat
Dari Abu Umamah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Perbanyaklah shalawat kepadaku setiap hari jum’at karena shalawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari jum’at, maka barangsiapa yang paling banyak bershalawat kepadaku, dia akan paling dekat derajatnya denganku.” (HR. Baihaqi dengan sanad shahih)
2. Membaca surat Al Kahfi
Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari jum’at akan diberikan cahaya baginya diantara dua jum’at.” (HR. Al Hakim dan Baihaqi dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)
3. Memperbanyak do’a (HR Abu Daud poin 4b.)
4. Amalan-amalan shalat jum’at (wajib bagi laki-laki)

* Mandi, bersiwak, dan memakai wangi-wangian.
* Berpagi-pagi menuju tempat shalat jum’at.
* Diam mendengarkan khatib berkhutbah.
* Memakai pakaian yang terbaik.
* Melakukan shalat sunnah selama imam belum naik ke atas mimbar.

Saudara/iku, semoga kita bisa mendapat manfaat yang lebih besar dengan menambah amalan-amalan ibadah yang disyari’atkan. Sungguh begitu banyak jalan agar kita bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal perjalanan kita di akhirat kelak. Wallahu a’lam.
Maraji’:

1. Do’a dan Wirid, Pustaka Imam Asy-Syafi’i
2. Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-ladziina Aamanuu, Pustaka Al-Kautsar
3. Amalan dan Waktu yang Diberkahi, Pustaka Ibnu Katsir

Artikel www.muslimah.or.id
READ MORE →
Bagikan Ke :

DIPENGARUHI SYAITAN...

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

DIPENGARUHI SYAITAN...

Jika berbicara, akan tergelincirlah lidah menuturkan kata-kata yang keji atau sia-sia. Jika makan atau minum, akan termakan atau terminum secara berlebihan atau pun makanan dan minuman yang haram atau syubahat menjadi pilihan.

Mendoakan keburukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain juga termasuk dalam penyakit bergopoh-gapah, sebagaimana firman Allah yang mafhumnya: "Dan manusia mendoakan kehajatan sebagaimana dia mendoakan kebaikan dan adalah manusia itu bersifat gopoh-gapah" (al-Isra' : 11)

Dalam keadaan tertentu, memang ada orang yang mendoakan keburukan untuk orang lain. Umpamanya, seseorang yang dizalimi akan membanyakkan doa supaya penzalim yang berkenaan mendapat pembalasan segera daripada Allah. Jika doanya itu dimakbulkan, tentulah hatinya berasa senang dan puas, tetapi dia dikira telah melakukan kerja maksiat kerana tindakannya itu
READ MORE →
Bagikan Ke :

"Ya Allah, cukupilah aku dgn rezeki-Mu yg halal (supaya aku terhindar) dari yg haram." (HR. At-Tirmidzi)

"Ya Allah, cukupilah aku dgn rezeki-Mu yg halal (supaya aku terhindar) dari yg haram." (HR. At-Tirmidzi)
READ MORE →
Bagikan Ke :

Aisyah radhiallahu ‘anhaa cemburu kepada wanita lain yang telah meninggal

assalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuhu.

Aisyah radhiallahu ‘anhaa cemburu kepada wanita lain yang telah meninggal

Aisyah -istri yang paling dicintai oleh Nabi- tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain sebagaimana kecemburannya kepada Khadijah… Padahal Khadijah telah meninggal dunia…!!! Seorang wanita cemburu kepada wanita yang telah meninggal dunia…???. Semuanya tidak lain melainkan karena begitu cintanya Nabi shallallau ‘alaihi wa sallam kepada cinta pertamanya Khadijah meskipun telah tiada.

Aisyah radhiallahu ‘anhaa bertutur:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَثْنَى عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ قَالَتْ فَغِرْتُ يَوْمًا فَقُلْتُ مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّدْقِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا قَالَ مَا أَبْدَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam jika menyebut tentang Khadijah maka iapun memujinya, dengan pujian yang sangat indah. Maka pada suatu hari akupun cemburu, maka aku berkata, “Terlalu sering engkau menyebut-nyebut
nya, ia seorang wanita yang sudah tua. Allah telah menggantikannya buatmu dengan wanita yang lebih baik darinya”. Maka Nabi berkata, “Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanitapun yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku, ia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku, ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku, dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain” (HR Ahmad no 24864 dan dishahihkan oleh para pentahqiq Musnad Ahmad)

Kenapa Nabi sangat mencintai Khadijah?

Bukanlah perkara yang mengherankan jika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat mencintai Khadijah. Hal ini dikarenakan banyak sebab diantaranya:

Pertama : Khadijah adalah cinta pertama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang cinta pertama sulit untuk dilupakan. Penyair berkata :نَقِّلْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى فَماَ الْحُبُّ إِلاَّ لِلْحَبِيْبِ الْأَوَّلِ

وَكَمْ مَنْزِلٍ فِي الْأَرْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى وَحَنِيْنُهُ أبَدًا لِأَوَّلِ مَنْزِلِ

Pindahkanlah hatimu kepada siapa saja yang engkau mau……

Namun kecintaan (sejati) hanyalah untuk kekasih yang pertama

Betapa banyak tempat di bumi yang sudah biasa ditinggali seorang pemuda…..

Namun selamanya kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama ia tinggali

Kedua : Khadijahlah yang telah memberikan keturunan kepadanya. Dari Khadijah Allah telah menganugrahkan kepada Nabi 2 orang putra (Abdullah dan Qoosim) dan 4 orang putri (Zainab, Ruqoyyah, Ummu Kaltsum, dan Fathimah)

Ketiga : Khodijah adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam disaat kebanyakan orang mendustakan beliau.

Ibnu Hajar berkata : “Diantara keistimewaan Khadijah adalah ia adalah wanita pertama umat ini yang beriman, dan dialah yang pertama kali mencontohkan hal ini bagi setiap orang yang beriman setelahnya, maka bagi Khadijah seperti pahala seluruh wanita sesudahnya. Karena dalam hadits “Barangsiapa yang mencontohkan sunnah yang baik maka baginya seperti pahala orang yang menjalankannya…”. Dan keistimewaan yang dimiliki oleh Khadijah ini juga dimiliki oleh Abu Bakar As-Shiddiiq berkaitan dengan pahala kaum pria yang beriman setelah Abu Bakar. Dan tidak ada yang mengetahui besarnya pahala yang diraih oleh Abu Bakar dan Khadijah karena keistimewaan ini kecuali Allah Azza wa Jalla” (Fathul Baari 7/137)

Keempat : Khadijahlah yang telah mengorbankan hartanya demi dakwah suaminya. Dialah yang ikut memikul beban dakwah yang dirasakan dan dipikul oleh sang suami. Tidak seperti sebagian wanita yang justru menghalangi suaminya untuk berdakwah…!!!

Kelima : Khodijah adalah seorang istri yang tatkala sang suami menghadapi kesulitan dan kegelisahan maka iapun bersegera menenangkan hatinya. Tidak sebagaimana sebagian istri yang semakin menambah beban sang suami yang sudah berat memikul beban kehidupan.

Tatkala Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam baru pertama kali menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan bentuknya yang sangat dahsyat, maka Nabipun ketakutan dan segera turun dari gua Hiroo menuju rumah Khadijah, lantas ia berkata, لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي “Aku mengkhawatirkan diriku”, maka Khadijah menenteramkan hati suaminya seraya berkata dengan perkataan yang indah yang terabadikan di buku-buku hadits,

كَلاَّ أَبْشِرْ فَوَاللهِ لاَ يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

“Sekali-kali tidak, bergembiralah !!!. Demi Allah sesungguhnya Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah sungguh engkau telah menyambung tali silaturahmi, jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak bisa mandiri, engkau menolong orang miskin, memuliakan (menjamu) tamu, dan menolong orang-orang yang terkena musibah” (HR Al-Bukhari no 3 dan Muslim no 160)

Keenam : Khadijah adalah seorang istri yang sangat taat kepada suaminya. Ia tidak pernah melelahkan suaminya…apalagi sampai membuat suaminya mengangkat suara, apalagi sampai mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Serta ia adalah wanita yang sabar meskipun letih dalam mendidik anak-anaknya.

Abu Huroiroh radhiallahu ‘anhu berkata:

أَتَى جِبْرِيْلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ الله هَذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصب لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصْبَ

“Jibril mendatangi Nabi shallalllahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata, “Ya Rasulullah, Khadijah telah datang membawa tempayan berisi kuah daging atau makanan atau minuman, maka jika ia tiba sampaikanlah kepadanya salam dari Robnya dan dariku, serta kabarkanlah kepadanya dengan sebuah rumah di surga dari mutiara yang tidak ada suara keras (hiruk pikuk) di dalamnya dan juga tidak ada keletihan” (HR Al-Bukhari no 3820 dan Muslim no 2432)

Ganjaran pahala sesuai dengan perbuatan…, As-Suhaili berkata, “Tatkala Khadijah diseru oleh suaminya shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk masuk Islam maka serta merta beliau taat dan tidak menolak sehingga tidak perlu menjadikan suaminya untuk mengangkat suaranya dan tidak perlu keletihan. Bahkan Khadijah telah menghilangkan seluruh keletihan dari suaminya dan telah menghilangkan rasa kesendirian suaminya bahkan meringankan seluruh kesulitan suaminya, maka sangat sesuai jika rumahnya di surga yang telah diberi kabar gembira oleh Allah memiliki sifat-sifat yang sesuai” (Fathul Baari 7/138)

Khadijah dijanjikan sebuah rumah di surga, yaitu istana di surga, karena Khadijah adalah yang pertama kali membangun rumah Islam, tatkala itu tidak ada satu rumah Islampun di atas muka bumi. (Lihat Faidhul Qodiir 2/241)

Sebagian ulama menyatakan bahwa Khadijah diberi balasan dengan istana di surga yang tidak ada rasa letih sama sekali karena beliau telah letih dalam mendidik anak-anak beliau, maka sesuai jika dibalas dengan surga yang penuh dengan istirahat tanpa kelelahan sedikitpun (Kasyful Musykil min hadits as-shahihaini 1/444)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terus mengenang Khadijah

Tiga tahun sebelum Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berhijroh ke Madinah, Khadijah wafat. Dan Nabi sangat bersedih atas wafatnya Khadijah, istri yang sangat dicintainya. Sampai-sampai para ahli sejarah menamakan tahun wafatnya Khadijah dengan tahun kesedihan bagi Nabi.

Setelah wafatnya Khadijah kecintaan Nabi tetap melekat di hati beliau. Beliau masih tetap sering menyebut-nyebut Khadijah…bahkan beliau memberikan hadiah kepada sahabat-sahabat Khadijah radhiallahu ‘anhaa, hingga seakan-akan sepertinya tidak ada wanita di dunia ini kecuali Khadijah. Aisyah bertutur :

مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتَهَا وَلَكِنْ كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقْطَعُهَا أَعْضَاءَ ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَدِيْجَةُ فَيَقُوْلُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ

“Aku tidak pernah cemburu pada seorangpun dari istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam seperti kecemburuanku pada Khadijah. Aku tidak pernah melihatnya akan tetapi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu menyebut namanya. Terkadang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyembelih seekor kambing kemudian beliau memotong-motongnya lalu mengirimkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Terkadang aku berkata kepadanya, “Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita yang lain kecuali Khadijah”, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Dia itu wanita yang demikian dan demikian dan aku memiliki anak-anak darinya….” (HR Al-Bukhari no 3907)

Subhanakallohumma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
READ MORE →
Bagikan Ke :

NABI ISA 'Alaihi sallam

assalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuhu.

NABI ISA 'Alaihi sallam

Ia bergelar Almasih dan dipanggil Ibnu Maryam, putra Maryam (Q.3:45).Nabi Isa a.s. diutus Allah Swt. sebagai nabi dan rasul. Ia lahir tanpa ayah, tetapi bukan karena zina.
Sejak masih bayi, ia berperilaku lain dari teman sebayanya.
Pada usia 12 tahun, ia menuntut ilmu dengan menghadiri diskusi para ulama di Baitulmakdis.

Pada usia 30 tahun, ia menerima tugas kenabian di Bukit Zaitun. Ketika itu ia sedang beribadah bersama ibunya dan dikelilingi oleh malaikat. Maryam sudah tahu bahwa putranya akan mendapat tugas kenabian ketika hal itu diberitahukan kepadanya. Setelah menerima wahyu berupa Injil (Q.19:30;57:27)
ia memaklumkan kerasulannya kepada Bani Israil. Namun, para pemuka agama marah, lalu menuntut agar Nabi Isa membuktikan kerasulannya. Ia menunjukkan sejumlah mukjizat yang memperkuat dakwahnya.

Al-Qur'an menegaskan bahwa Isa sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan, dan bukan "putra Tuhan." Islam menolak gagasan trinitas, yang menganggap Isa sebagai Tuhan (Q.4:171; 5:17; 73-75; 116-117). Nabi Isa hanya mengaku diri sebagai nabi dan rasul, dan tidak pernah sebagai Tuhan. Ia malah percaya kepada Allah Swt., pencipta alam semesta, termasuk pencipta dirinya.

KELAHIRAN NABI ISA
Usia kandungan Maryam semakin dekat pada hari kelahiran. Maryam keluar dari daerah pengasingannya untuk menyelamatkan diri serta bayi yang dikandungnya. Maryam semakin merasakan gerak bayi dalam kandungannya. Geraknya semakin lama semakin kuat. Karena merasa sakit, Maryam membaringkan diri. Pada saat itulah lahir seorang anak dari rahimnya. Bayi ini adalah Isa bin Maryam.

BAITULLAHAM
Setelah melahirkan, Maryam merasa lapar dan haus. Ia menggoyang- goyangkan pohon kurma (Q.19:22-26) lalu memakan buah kurma yang terjatuh, dan minum air sungai yang mengalir dekat pohon kurma tempatnya bersandar. Ia bersyukur kepada Allah Swt. karena diberi kemudahan ketika melahirkan putranya. Tempat kelahiran Isa disebut Baitullaham (Bethlehem), yang berarti "tempat lahir". Kota ini terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Ketika Nabi Isa lahir, Israil dijajah oleh bangsa Romawi.

BAYI PANDAI BICARA
Beberapa hari setelah kelahirannya, Nabi Isa dibawa pulang ke kampung ibunya. Orang kampung berdatangan melihat putra Maryam. Mereka mencemoohkan Maryam karena membawa bayi tanpa ayah. Mereka menuduhnya berbuat zina, padahal ia berasal dari keluarga baik- baik. Maryam tidak menanggapi tuduhan itu, tetapi memberi isyarat kepada bayinya. Tiba-tiba, bayinya menjawab bahwa tuduhan itu tidak benar. Jawaban ini berhasil membungkam mulut mereka. Begitulah Allah Swt. memperlihatkan kekuasaan-Nya. Nabi Isa dikhitan pada usia 8 hari, sesuai dengan syariat para nabi sejak Nabi Ibrahim.

HAMBA TUHAN
Maryam lahir dari keluarga Imran. Maryam berarti " tidak bercela," juga bisa berarti "hamba Tuhan." Ia diasuh oleh Nabi Zakaria setelah ayahnya meninggal. Ketika berada di sebuah mihrab, Maryam didatangi oleh seorang malaikat untuk memberinya seorang putra suci. Maryam terkejut karena ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Ia khawatir akan dicemoohkan jika ternyata ia hamil. Ketika kandungannya semakin besar, ia menjauhkan diri dari Baitulmakdis. Ia pindah ke desa kelahirannya, Nasirah (Nasaret). Maryam melahirkan seorang bayi tanpa suami (Q.3:45-48, 59; 19:16-35; 21:91; 66:12).

HERODUS
Orang Yerusalem mengenal Nabi Isa sebagai pemuda yang cerdik, pintar, berani, tegas dalam membela kebenaran, dan tidak pernah tunduk dalam menghadapi kebatilan. Sikap dan pendirian ini diketahui oleh Raja Herodus yang berkuasa di Palestina. Ia menganggap Nabi Isa sebagai musuh utama yang bisa mengancam kedudukannya. Herodus pun memutuskan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana jahat ini sampai ke telinga Maryam. Oleh karena itu, Maryam segera menyelamatkan putranya dengan mengungsi ke Mesir. Maryam dan Nabi Isa tinggal di Mesir selama 12 tahun. Setelah Raja Herodus wafat, Nabi Isa dan ibunya kembali ke Palestina. Mereka menetap di Nasirah (Nasaret). Sebutan " Nasrani" (orang dari Nasirah), yakni pengikut Nabi Isa, berasal dari nama tempat ini.

BUKIT ZAITUN
Pada usia 30 tahun, Nabi Isa a.s. sering pergi ke luar rumah untuk mengasingkan diri dari keramaian, membersihkan nurani, dan mencari pencerahan jiwa. Ketika menuju ke Bukit Zaitun, Nabi Isa jatuh terduduk dekat sebuah batu besar. Tiba-tiba ada yang datang menghampirinya, lalu memintanya menjadikan batu besar itu roti. Namun, Nabi Isa tidak mengabulkannya. "Kebesaran Tuhan hanya ada pada Allah," kata Nabi Isa. Mendengar jawaban ini, " orang" itu yakin bahwa iman Nabi Isa tetap teguh, lalu ia pun menghilang. Nabi Isa sadar bahwa yang menghampirinya itu adalah iblis yang berusaha menyesatkannya.

AHMAD
Ketika berada di Bukit Zaitun, Nabi Isa bersujud dan bersyukur karena selamat dari godaan iblis. Tidak lama kemudian, Malaikat Jibril mendatanginya, lalu menyampaikan tugas kenabian dan kerasulannya. Nabi Isa menerima wahyu Allah Swt. Kepadanya, Allah Swt. menurunkan kitab suci Injil (Q.4:171), pembenaran kitab suci sebelumnya (Taurat), dan nubuat tentang akan turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Saw. yang disebut Ahmad (Q.61:6).

DAKWAH NABI ISA
Nabi Isa a.s. mulai berjuang menyiarkan ajaran Allah Swt., membeberkan kesalahan para pemuka agama Yahudi, dan menyadarkan mereka tentang penyimpangan mereka dari ajaran Nabi Musa. Karena itu, ia berseru kepada Bani Israil agar mereka mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah Swt. (Q.19:31-36). Ia berdakwah supaya mereka bertobat, yakni kembali ke jalan benar yang telah dirintis oleh para nabi sebelumnya. Namun, dakwah Nabi Isa mendapat perlawanan dengan berbagai fitnah dan ejekan. Mereka memintanya untuk membuktikan kenabian serta kerasulannya dengan maksud untuk menghilangkan pengaruh dan wibawanya. Nabi Isa menunjukkan beberapa mukjizat kepada mereka, tetapi tetap saja ada yang tidak percaya.

MUKJIZAT
Nabi Isa a.s. dikaruniai oleh Allah Swt. beberapa mukjizat, antara lain menghidupkan orang yang meninggal, menerima wahyu kitab Injil, menurunkan hidangan dari langit, menyembuhkan sejumlah penderita penyakit serta orang gila, memulihkan orang pincang menjadi berjalan serta orang bisu menjadi berbicara, memelekkan orang buta sejak lahir, dan membuat burung hidup dari tanah liat (Q.3:49; 5:110).

TANAH MENJADI BURUNG
"Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah..." (Q.3:49).

HIDANGAN DARI LANGIT
Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Isa a.s. dan para al- hawariyyun merasa lapar dan dahaga. Untuk menenangkan dan meningkatkan iman para pengikutnya, Nabi Isa berdoa agar Allah Swt. menurunkan nikmat- Nya. Doanya dikabulkan. Hidangan makanan dari langit (Q.5:112-114) merupakan bukti nyata kekuasaan Allah Swt. dan kenabian Isa. Mereka menikmati hidangan tersebut dan bersyukur atas rahmat-Nya.

AL-HAWARIYYUN
Nabi Isa a.s. memiliki beberapa sahabat, murid, dan pengikut setia yang disebut al- hawariyyun (Q.3:52; 5:111-115). Mereka meyakini dakwah Nabi Isa, berhati bersih, dan beriktikad baik untuk membela serta membantu perjuangan Nabi Isa. Sebagian dari al- hawariyyun berasal dari keluarga nelayan seperti Syim'un, Adrius, Ya'qub, dan Yuhanna. Ada juga yang berasal dari keluarga pencuci pakaian, yaitu Lukas, Thomas, Markus, Yuhanna, dan beberapa saudaranya yang masih kecil. Mereka mempercayai ajaran Nabi Isa dan mendapatkan pelajaran darinya.

YUDAS
Salah satu pengikut Nabi Isa a.s. berkhianat. Dengan tuduhan palsu, ia mengadu kepada penguasa Romawi bahwa Nabi Isa akan memberontak dan menggulingkan penguasa. Atas petunjuk dari si pengkhianat (Yudas), tentara Romawi mengepung tempat persembunyian Nabi Isa bersama murid-muridnya. Dalam keadaan berbahaya itu, Allah Swt. menyelamatkan Nabi Isa. Nabi Isa tidak disalibkan dan tidak pula dibunuh, tetapi Allah Swt. mengangkatnya (Q.3:55; 4:157-158).
(sumber: Ensiklopedi Islam untuk Pelajar - no.3)

Subhanakallohumma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Cinta luar biasa

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Segala puji bagi ALLAH SWT
Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat.

Cinta luar biasa
Cinta seorang Kekasih kepada umatnya
Hingga pada hembusan nafasnya yang terakhir
Lidah Rasulullah menuturkan tanpa henti
Ummati.. Ummati.. Ummati..

Cinta luar biasa
Kisah cinta Handzalah
Meninggalkan isteri di malam pernikahan
Lantaran menyahut seruan jihad
Akhirnya syahid di medan perjuangan

Cinta luar biasa
Seteguh kasih Khadijah
Tak pernah jemu memberikan sokongan
Rela mengorbankan segala kemewahan
Di saat Rasulullah dan Islam dipinggirkan

Cinta luar biasa
Kisah kesetiaan Abu Bakar
Kasih seorang sahabat yg tiada tandingan
Insan yang sentiasa membenarkan
Sewaktu kata-kata Rasulullah dipersendakan

Cinta luar biasa
Kisah ketabahan Hajar
Ditinggalkan di tanah yang gersang bersama Ismail
Bukti kasih seorang ibu yg berlarian mencari air
Tatkala mendengar tangisan si anak kecil

Cinta luar biasa
Umpama keberanian Ali
Di malam penghijrahan Nabi
Menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya
Walaupun jiwa menjadi taruhan

Cinta luar biasa
Cinta Asiah, Masyitah dan Sumaiyyah
Menggadaikan nyawa demi mempertahankan aqidah
Iman di dada tak sedikit pun goyah
Kerana keyakinan yang teguh atas segala janjiNya

Kisah cinta luar biasa
Insan pilihan yang berada di atas jalanNYA
Betapa tulusnya kasih, teguhnya jiwa
Redha dan sabar menempuh segala ujian
Merekalah insan yang memahami erti kemanisan iman

♥ ALLAH SWT MELIHAT ♥ ~ ♥ MALAIKAT MENCATAT ♥

♥ ﷲ ♥

~ 10 Zulkaedah 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

Ciri-Ciri Sahabat Yang Baik

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Segala puji bagi ALLAH SWT
Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat.

Ciri-Ciri Sahabat Yang Baik

“Teman yang paling baik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kamu teringat akan ALLAH, mendengar kata-katanya menambahkan ilmu agama, melihat gerak-gerinya teringat mati.”
“Sebaik baik sahabat di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap temannya dan sebaik baik jiran di sisi ALLAH ialah orang yang terbaik terhadap jirannya” (H.R al-Hakim)

ALLAH SWT mencipta makhluk di atas muka bumi ini berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, tidak akan hidup bersendirian. Kita tidak boleh lari dari berkawan dan menjadi kawan kepada seseorang. Jika ada manusia yang tidak suka berkawan atau melarang orang lain daripada berkawan, dia dianggap ganjil dan tidak memenuhi ciri-ciri sebagai seorang manusia yang normal.

Inilah antara hikmah, kenapa ALLAH SWT mencipta manusia daripada berbagai bangsa, warna kulit dan bahasa. Firman ALLAH SWT dalam Surah al-Hujurat Ayat 13 yang bermaksud :
“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang lebih bertakwa. Sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNYA.

Dalam Islam, faktor memilih kawan amat dititikberatkan. Hubungan persahabatan adalah hubungan yang sangat mulia, kerana kawan atau sahabat berperanan dalam membentuk personaliti individu. Ada kawan yang sanggup bersusah-payah dan berkongsi duka bersama kita, dan tidak kurang juga kawan yang nampak muka semasa senang dan hanya sanggup berkongsi kegembiraan sahaja.

Pendek kata sahabat boleh menentukan corak hidup kita. Justeru, jika salah pilih sahabat kita akan merana dan menerima padahnya. Selari dengan hadith Rasululah SAW yang bermaksud : “Seseorang itu adalah mengikut agama temannya, oleh itu hendaklah seseorang itu meneliti siapa yang menjadi temannya” (H.R Abu Daud).

Bak kata pepatah Arab, “Bersahabat dengan penjual minyak wangi, kita akan menerima percikan wangiannya, manakala bersahabat dengan tukang besi, percikan apinya akan mencarikkan baju kita.”

Apakah ciri-ciri seorang sahabat yang baik?
Seorang bijak pandai berpesan kepada anak lelakinya: “Wahai anakku, sekiranya engkau berasa perlu untuk bersahabat dengan seseorang, maka hendaklah engkau memilih orang yang sifatnya seperti berikut :

♥ Jika engkau berbakti kepadanya, dia akan melindungi kamu;
♥ Jika engkau rapatkan persahabatan dengannya, dia akan membalas balik persahabatan kamu;
♥ Jika engkau memerlu pertolongan daripadanya, dia akan membantu kamu;
♥ Jika engkau menghulurkan sesuatu kebaikan kepadanya, dia akan menerimanya dengan baik;
♥ Jika dia mendapat sesuatu kebajikan (bantuan) daripada kamu, dia akan menghargai atau menyebut kebaikan kamu;
♥ Jika dia melihat sesuatu yang tidak baik daripada kamu, dia akan menutupnya;
♥ Jika engkau meminta bantuan daripadanya, dia akan mengusahakannya;
♥ Jika engkau berdiam diri (kerana malu hendak meminta), dia akan menanyakan kesusahan kamu;
♥ Jika datang sesuatu bencana menimpa dirimu, dia akan meringankan kesusahan kamu;
♥ Jika engkau berkata kepadanya, nescaya dia akan membenarkan kamu;
♥ Jika engkau merancangkan sesuatu, nescaya dia akan membantu kamu;
♥ Jika kamu berdua berselisih faham, nescaya dia lebih senang mengalah untuk menjaga kepentingan persahabatan;
♥ Dia membantumu menunaikan tanggungjawab serta melarang melakukan perkara buruk dan maksiat;
♥ Dia mendorongmu mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.

Sebagai remaja yang terlepas daripada pandangan ayah ibu berhati-hatilah jika memilih kawan. Kerana kawan, kita bahagia tetapi kawan juga boleh menjahanamkan kita.

Berhati-hatilah atau tinggalkan sahaja sahabat seperti di bawah :

* Sahabat yang tamak : ia sangat tamak, ia hanya memberi sedikit dan meminta yang banyak, dan ia hanya mementingkan diri sendiri.

* Sahabat hipokrit : ia menyatakan bersahabat berkenaan dengan hal-hal lampau, atau hal-hal mendatang; ia berusaha mendapatkan simpati dengan kata-kata kosong; dan jika ada kesempatan membantu, ia menyatakan tidak sanggup.

* Sahabat pengampu : Dia setuju dengan semua yang kamu lakukan tidak kira betul atau salah, yang parahnya dia setuju dengan hal yang dia tidak berani untuk menjelaskan kebenaran, di hadapanmu ia memuji dirimu, dan di belakangmu ia merendahkan dirimu atau mengkhianati amanahmu. Bila telah di percayai, dia khianati. Bila telah di cintai, dia dustakan.

* Sahabat pemboros dan suka hiburan : ia menjadi kawanmu jika engkau suka berpesta, suka berkeliaran dan ‘melepak’ pada waktu yang tidak sepatutnya, suka ke tempat-tempat hiburan dan pertunjukan yang melalaikan.

* Sahabat yang membawamu semakin jauh dari ALLAH. Seorang yang tidak menambah kebajikanmu di dunia, lebih2 lagi di akhirat. Seorang yang tidak menambah manfaat kehidupanmu di akhirat, bukanlah temanmu yang sebenar.

Berhati-hatilah memilih kawan, kerana kawan boleh menjadi cermin peribadi seseorang. Berkawanlah kerana ALLAH untuk mencari redhaNYA.
Sekadar pesanan daripada seorang sahabat kepada sahabat..

♥ ALLAH SWT MELIHAT ♥ ~ ♥ MALAIKAT MENCATAT ♥

♥ ﷲ ♥

~ 10 Zulkaedah 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

Nasihat Imam al-Ghazali

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wahai anak! Berapa malamkah engkau berjaga untuk mengulangkaji ilmu, membaca buku, dan engkau haramkan tidur atas dirimu?

Aku tak tahu apa yang menjadi pendorongmu. Jika yang menjadi pendorongmu ialah keinginan mencari harta benda dan kesenangan dunia atau mengejar pangkat atau mencari kelebihan atas kawan semata-mata, maka malang lah engkau.

Namun jika yang mendorongmu adalah keinginan untuk menghidupkan syariat Rasulullah sollahu'alaihi wasallam dan mensucikan budi pekerti dan akhlakmu serta menundukkan nafsu yang tidak henti-henti mengajak kepada maksiat, maka bernasib baik lah engkau.

-Nasihat Imam al-Ghazali
READ MORE →
Bagikan Ke :

Larangan Memaki Syaitan

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Segala puji bagi ALLAH SWT
Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat.


Larangan Memaki Syaitan

Suatu ketika seorang sahabat meluahkan rasa sakit hatinya dengan memaki syaitan apabila haiwan tunggangan Rasulullah SAW tersandung. "Celaka syaitan". Rasulullah SAW yang kebetulan mendengarnya menasihati, Jangan berkata "Celaka Syaitan", kerana jika kamu berkata seperti itu, syaitan menjadi angkuh dan berkata : "Dengan kekuatanku akan ku buat dia jatuh." Ketika kau berkata, "Bismillah", syaitan akan menjadi sekecil lalat".
(HR Ahmad)

Diriwayatkan dari Abu Malih dari seorang lelaki, dia berkata, "Ketika aku dibonceng Rasulullah SAW, tiba-tiba unta beliau tergelincir. Serta-merta aku katakan, "Celakalah syaitan." Lalu beliau bersabda : "Jangan kamu katakan, 'Celakalah Syaitan', sebab jika kamu katakan seperti itu maka syaitan akan membesar sebesar rumah dan berkata, 'Demi kekuatanku'. Akan tetapi ucapkanlah "Bismillah," sebab jika kamu ucapkan lafaz tersebut, syaitan akan mengecil hingga sekecil lalat," (Shahih, HR Abu Dawud [4982]).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Janganlah kalian mencela syaitan tetapi berlindunglah kepada ALLAH SWT dari kejahatannya." (Silsilah Ahadaits ash-Shahihah [2422])

♥ ALLAH SWT MELIHAT ♥ ~ ♥ MALAIKAT MENCATAT ♥

♥ ﷲ ♥

~ 10 Zulkaedah 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

Dari Aisyah ra, ia mengatakan, Rasulullah s.a.w. bersabda : ''Sesiapa yang diuji dengan sesuatu dari perilaku anak-anak perempuannya, kemudian ia bersabar dalam menghadapi mereka, maka mereka akan menjadi tabir penghalang baginya dari api neraka.'' (HR At-Tirmizi)

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dari Aisyah ra, ia mengatakan, Rasulullah s.a.w. bersabda : ''Sesiapa yang diuji dengan sesuatu dari perilaku anak-anak perempuannya, kemudian ia bersabar dalam menghadapi mereka, maka mereka akan menjadi tabir penghalang baginya dari api neraka.''
(HR At-Tirmizi) — 
Rasulullah saw. menerangkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin masuk surga, yaitu dengan berbuat ihsan terhadap anak perempuan dengan rincian sebagai berikut:
Pertama, Merawatnya hidup dan tidak menguburkannya hidup-hidup seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.
Kedua, Memuliakan, memelihara dengan baik dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, kebanggaan dan penghormatan tanpa merendahkan ataupun menghinakan
Ketiga, Tidak mengutamakan anak laki-laki ketimbang anak perempuan dalam memperlakukan mereka

Barangsiapa yang dapat merealisasikan tiga syarat di atas maka ia sangat patut untuk mendapatkan pahala tersebut di atas yaitu masuk surga.
Mendidik anak perempuan dan mentarbiyahnya akan menjadi tabir dan penghalang dari api neraka. Diriwayatkan dari Uqbah bin Nafie ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,
"مَنْ كاَنَ لَهُ ثَلاَثُ بَناَتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقاَهُنَّ وَكَساَهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجاَباً مِنَ النّاَرِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ"
“Barangsiapa memiliki tiga anak perempuan kemudian ia sabar atas (merawat dan mendidik) mereka serta ia memberi makan dan minum mereka dari apa-apa yang ia dapatkan maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari api neraka di hari kiamat.” (HR. Ahmad)

"مَنْ عاَلَ ابْنَتَيْنِ أوْ ثَلاَثَ بَناَتٍ أوْ أُخْتَيَنِ أوْ ثَلاَثَ أخَواَتٍ حَتَّى يَمُتْنَ أوْ يَمُوْتُ عَنْهُنَّ كُنْتُ أناَ وَهُوَ كَهاَتَيْنِ"
“Barangsiapa yang menanggung dua atau tiga anak perempuan; dua atau tiga saudara perempuan hingga mereka meninggal dunia atau ia lebih dahulu meninggal dunia maka aku dan dia seperti dua ini.” (Shahih al Jami')
READ MORE →
Bagikan Ke :

Tiada jalan pintas menuju syurga, tiada jalan pintas meraih pahala tapi ada jalan pintas andai sanggup ke neraka.

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tiada jalan pintas menuju syurga, tiada jalan pintas meraih pahala tapi ada jalan pintas andai sanggup ke neraka.

Setiap sesuatu yang berharga itu memerlukan sebuah usaha yang gigih dan ikhlas dalam mendapatkannya
READ MORE →
Bagikan Ke :

Ibrahim 14:41


READ MORE →
Bagikan Ke :

KA'BAH

assalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuhu.

KA'ABAH

Mengapa ia terletak di Mekah al- Mukarramah dan mengapa ia empat persegi ? Ia terletak di posisinya sekarang kerana setelah dibuat kajian oleh para cendikiawan dari Pakistan dan Arab, didapati, tempat terletaknya Ka'abah sekarang itu, dalah betul-betul di tengah bumi ini.

Mengapa ia empat persegi ? Ia melambangkan perpaduan ummah yg bergerak maju bersama, equality and unity, tidak seperti bentuk pyramid, dimana ia diumpamakan, seperti hanya seorang pemenang yg berada di atas setelah ia memijakmijak yang lain. Dan antara lagi sebab mengapa 4 persegi melambangkan 4 imam besar, Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i, melambangkan kebenaran keempat-empat Imam tersebut.

Sekian buat renungan bersama,

Fi amanillah Jazakallah Khairan Kathiran
Subhanakallohum
ma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Kebahagiaan bukan untuk dicari

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Segala puji bagi ALLAH SWT
Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat.


Kebahagiaan bukan untuk dicari,
Kerana bahagia tiada mempunyai tempat atau alamat
Tetapi ia perlu dirasai,
Dijiwai dan diamati perasaannya
Pejamkan mata dan fikir yang kita sebenarnya sudah cukup bahagia hari ini
Kerana diberi satu lagi kesempatan bernyawa untuk hidup beribadah kepadaNYA

Syukur Alhamdulillah
SubhanALLAH Alhamdulillah Walaa Illaha Illallah Allahu Akbar

♥ ALLAH SWT MELIHAT ♥ ~ ♥ MALAIKAT MENCATAT ♥

♥ ﷲ ♥

~ 8 Zulkaedah 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

Doa Nabi Sebelum Tidur

assalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuhu.

Dari Hudzaifah, ia berkata,

كَانَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ « بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا » . وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ »

“Apabila Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan: ‘Bismika allahumma amuutu wa ahya (Dengan nama-Mu, Ya Allah aku mati dan aku hidup).’ Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan: “Alhamdulillahi
lladzii ahyaana ba’da maa amatana wailaihi nusyur (Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya lah tempat kembali).” (HR. Bukhari no. 6324)

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Mu’adz telah menceritakan kepada kami Bapakku telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Abdullah bin Abus Safar dari Abu Bakr bin Abu Musa dari Al Barra’ bahwasanya apabila Rasulullah SAW. hendak tidur, maka beliau membaca doa:
"ALLOOHUMMA, BISMIKA AHYAA WABISMIKA AMUUTU" Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup dan dengan nama-Mu aku mati.” Apabila bangun dari tidur, maka beliau membaca doa:
"ALHAMDU LILLAAHIL LADZII AHYAANAA BA’DA MAA AMAATANAA WAILAIHINNUSYUURU" (HR. Muslim: 4886 ).

Dari Al Barra` bin ‘Azib r.a., Rasulullah SAW. bersabda kepadaku: “Apabila kamu hendak tidur, maka berwudlulah sebagaimana kamu berwudlu untuk shalat. Setelah itu berbaringlah dengan miring ke kanan, dan ucapkanlah: "ALLAHUMMA ASLAMTU NAFSI ILAIKA WAFAWADLTU AMRII ILAIKA WA ALJA`TU ZHAHRI ILAIKA RAHBATAN WA RAGHBATAN ILAIKA LAA MALJA`A WALAA MANJAA MINKA ILLA ILAIKA AMANTU BIKITAABIKA ALLADZII ANZALTA WA BINABIYYIKA ALLADZII ARSALTA"

(Ya AIlah ya Tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dalam keadaan harap dan cemas, karena tidak ada tempat berlindung dan tempat yang aman dari adzab-Mu kecuali dengan berlindung kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan aku beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus).

‘Apabila kamu meninggal (pada malam itu) maka kamu mati dalam keadaan fitrah (suci). Dan jadikan bacaan tersebut sebagai penutup ucapanmu (menjelang tidur).’ Maka aku berkata; ‘Apakah saya menyebutkan; ‘Saya beriman kepada Rasul-Mu yang telah Engkau utus? ‘ Beliau menjawab: ‘Tidak, namun saya beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus.’ (HR.Bukhari:5836)

senyum santun sambut sujud malammu saudara fillahku...

Subhanakallohumma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
READ MORE →
Bagikan Ke :

MAU JADI RESSELER ?