UCAPAN YANG LEBIH BAIK (BENAR)waqul li'ibaadii yaquuluu allatii hiya ahsanu inna alsysyaythaana yanzaghu baynahum inna alsysyaythaana kaana lil-insaani 'aduwwan mubiinaan

Maksudnya:
Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku:
"Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang LEBIH BAIK (benar). Sesungguhnya SYAITAN itu menimbulkan PERSELISIHAN di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. (Surah Al-Israa' -17:53)
 
7 Destinasi Pengembaraan Roh
 
 
Bagikan Ke :

Obat Herbal Probiotik