HIDAYAT

1. MAKSUD HIDAYAT :
· iaitu cahaya petunjuk daripada Allah kepada sesiapa yang dikehendakiNya untuk meuju jalan yang benar dan diredhai

2. SEBAB MANUSIA PERLU MEMOHON HIDAYAH
· Hidayat datangnya dari Allah dan bukan manusia yang memberi
· Fitrah manusia sendiri yang ingin kepada perkara yang baik dan benar, ia bertepatan dengan konsep hidayat yang diberi oleh Allah
· Hidayat mendorong sesorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan lebih baik dan lebih beriman kepada Allah
· Hidayat Allah boleh menjauhkan sesorang dari melakukan dosa

3. CARA MENDAPATKAN HIDAYAT ALLAH
· Menggunakan akal fikiran dengan mengkaji dan meneroka alam supaya dapat mengetahui rahsia dan bukti kewujudan serta keesaan Allah
· Mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya
· Berakhlak mulia dalam pergaulan
· Membersihkan jiwa melalui amal ibadat

4. KESAN HIDAYAH ALLAH KEPADA MANUSIA
· Berubah tingkah lakunya daripada kufur kepada beriman
· Menikmati kemanisan iman
· Mempunyai matlamat yang jelas dalam hidup
· Pegangan akidah dan hidupnya menepati syariat
· Peningkatan ketara dalam ibadat sama ada fardhu ain atau fardhu kifayah
· Mengamalkan perbuatan baik dan meningglkan perbuatan mungkar
· Tetap beriman sekalipun diseksa atau diberi tawaran kesenangan dunia supaya meninggalkan Islam

5. TANDA-TANDA SESEORANG ITU TELAH MENDAPAT HIDAYAT ALLAH
· Jiwanya cenderung kepada akhirat
· Selalu menjauhkan dirinya daripada tipu daya keduniaan
· Selalu bersiap sedia menghadapi kematian

6. KEWAJIPAN UMAT ISLAM MELAKUKAN DAKWAH
Islam mewajibkan umatnya supaya menyampaikan dakwah dalam apa cara sekalipun. Bincangkan.
· Dakwah perlu dilakukan mengikut kemampuan masing-masing
· Dakwah yang dilakukan perlu dengan cara yang baik supaya orang lain dapat berfikir tentang kebenaran Islam
· Kita tidak boleh berputus asa jika usaha dakwah tidak berjaya
· Kita dilarang menghukum dan menghina seseorang yang belum mendapat hidayat, sebaliknya hendaklah meneruskan usaha dakwah kerana tugas kita hanya menyampaikan dan bukan memberi hidayat.
Bagikan Ke :

MAU JADI RESSELER ?