Indahnya Syurga-Mu Yaa Alloh

SUASANA DI DALAM SYURGA

Penduduk syurga itu ramai di huni Umat Nabi Muhammad Shollallohu Alaihi wa-sallam....

Dari Abdullah ra mengatakan: Rosululloh Shollallohu Alaihi wa-sallam mengatakan kepada kami: Apakah kamu tidak suka jika kamu menjadi seperempat penghuni syurga? Kata Abdullah: kami bertakbir..sudah itu Nabi mengatakan: apakah kamu tidak suka menjadi sepertiga penghuni syurga?? Kata Abdullah: kami bertakbir(bersama-sama). Sudah itu Nabi mengatakan: Aku sendiri berharap supaya kamu menjadi separoh atau seperdua penghuni syurga. Kata Nabi selanjutnya: aku akan beri tahukan kepada kamu,(perbandingan)orang islam dan orang kafir (di akhirat nanti)adalah seperti sehelai rambut putih pada sapi hitam. Atau sehelai rambut hitam pada tubuh sapi putih....HR.Muslim.

Separoh penduduk syurga itu adalah umat Nabi Muhammad Shollallohu Alaihi wa-sallam yang selebihnya ialah umat Nabi-Nabi lainnya. Di samping itu juga para malaikat dan Hurul-aini. Tentang Jin masuk syurga tidak tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadist. Tetapi menurut ijma' ulama, jin juga masuk syurga yaitu jin Mukmin...

Di dalam syurga tinggi manusia seperti tubuhnya Nabi Adam as yaitu 60 hasta panjangnya.....

Hadist dari Abi Hurairah ra mengatakan: bahwa Nabi Shollallohu Alaihi wa-sallam bersabda: Alloh menjadikan Adam itu enampuluh hasta panjangnya. Sesudah itu Alloh swt mengatakan: pergilah engkau kepada malaikat itu,dan mereka akan mengucapkan selamat datang kepada engkau dan kepada anak-cucu engkau. Adam mengucapkan Assalamu'alaikum. Malaikat-malaikat itu membalas dengan ucapan Assalamu'alaika warohmatulloh. Tiap-tiap orang yang masuk syurga itu ukurannya seperti Nabi Adam. Semakin lama ukuran umat manusia ini semakin berkurang sampai sekarang....HR.Bukhari.

Dan ketahuilah usia penghuni syurga itu berumur 33 tahun seperti dalam hadist:

Rosululloh Shollallohu Alaihi wa-sallam bersabda: penduduk syurga itu melihat roman mukanya seperti orang yang berusia tiga puluh tiga tahun.di dalam riwayat lain di katakan bahwa bentuk penduduk syurga itu seperti Musa anak Imran yaitu berjanggut yang panjangnya sampai ke pusar......HR:Tirmizi.

Di dalam syurga tidak ada orang tua,muda semuanya.orang yang meninggal dalam usia tua sekarang ini,nanti di dalam syurga kembali muda belia.cantik dan rupawan seperti orang berumur tigapuluh tiga tahun..........subhanalloh indah dan menyenangkan,Semoga kita di dunia dengan wajah cantik,tampan rupawan tidak akan di bakar di api neraka.dan menjadi penghuni syurga-Nya..aamiin.

Orang syurga itu tidak mengenal sakit,tidak pernah sakit dan tidak mati dan tidak pernah berputus asa untuk selama-lamanya...seperti dalam sebuah hadist:

Hadist dari Abi Hurairah ra. Mengatakan bahwa Nabi Shollallohu Alaihi wa-sallam bersabda: di beritahukan oleh orang yang bertugas untuk itu(pemberi tahu)bahwa di dalam syurga itu kamu selalu dalam keadaan sehat,tidak pernah sakit untuk selama-lamanya.kamu tetap dalam keadaan hidup,tidak mati untuk selama-lamanya. Kamu(di sana) selalu senang,tidak pernah putus asa untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Alloh swt yang berbunyi: itulah syurga yang di wariskan kepadamu di sebabkan oleh apa-apa yang kamu kerjakan dahulunya...HR.Muslim.

Di dalam syurga juga tidak pernah buang najis.segala apa yang di makan di dalam syurga itu langsung menjadi keringat berbau wangi dan lebih wangi dari almisk...di sana orang tidak pernah buang air karena syurga itu tempat yang bersih,bukan tempat kotor.syurga khusus untuk orang beriman maka jagalah iman kalian semua agar bisa menjadi penghuni syurga untuk selama-lamanya.

Dari Usman bin Syaibah ra mengatakan: aku(katanya) pernah mendengar Nabi Shollallohu Alaihi wa-sallam bersabda: di dalam syurga itu juga makan dan minum tapi tidak pernah meludah,tidak pernah kencing,tidak pernah buang air besar dan tidak menjahit pakaian. Orang-orang bertanya: bagaimana jadinya makanan yang di makan itu? Jawab Nabi Shollallohu Alaihi wa-sallam: langsung menjadi keringat dan menjadi minyak wangi seperti almisk. Ini adalah berkat membaca tasbih dan tahmid..HR.Muslim.

Di dalam syurga rezeki yang sangat cukup dan istri yang cantik seperti di sebutkan dalam AlQur'an :

sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal sholeh. Untuk mereka itu di sediakan syurga yang mengalir sungai-sungai di bawah(pohon-pohonnya). Sekalian mereka di beri rezeki,di antaranya buah-buahan.mereka mengatakan: inilah yang pernah di berikan kepada kami dahulunya.mereka di beri buah-buahan yang serupa dan di dalam syurga itu mereka mempunyai istri-istri yang suci,kekal selamanya....Qs.Al-Baqarah: 25.

Di dalam syurga setiap orang mempunyai jodoh,laki-laki mempunyai istri dan perempuan mempunyai suami. Anak yang mati sebelum baligh,sebelum mempunyai istri di dunia ini,maka di dalam syurga nanti akan mendapat kan istri atau suami.

Ada sebagian ulama berpendapat bahwa di dalam syurga itu laki-laki akan di kahwinkan dengan Hurul-aini atau bidadari sedangkan perempuan di sediakan pula bidadara. Bidadari untuk laki-laki dan Bidadara untuk perempuan.tetapi pendapat ini tidak berdasarkan Alqur'an maupun Hadist.

Orang yang di dunianya sakit atau merasakan sakit di dalam syurga tiada orang yang sakit,orang buta,patah kaki,dan cacat lainnya di dalam syurga nanti akan seperti orang-orang lainnya.sehat walafiat bugar dan tampak muda belia seperti usia tigapuluh tiga tahun.

Di dalam syurga semua orang akan mendapatkan rezeki dan bahan makanan yang melimpah. Tanaman tumbuh sendiri tiap di tuai tumbuh kembali dan langsung masak berterusan tiada habisnya.......sungguh nikmat yang tiada terkira dan janji Alloh Azza wa Jalla itu pasti.

Di dalam syurga itu terdapat Maghligai,Guraf juga ada Rumah-rumah megah sebagai tempt tinggal para penghuni syurga.

Alloh menjanjikan kepada orang-orang beriman laki-laki dan perempuan syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dan rumah-rumah tempat tinggal bagus-bagus,di syurga Adnan...Qs.At-Taubah: 72.

Rumah-rumah syurga itu besar-besar, megah dan sangat indah. Menurut Hadist yang di riwayatrkan oleh Baihaqi, rumah-rumah dalam syurga itu mempunyai empatpuluh pintu.
Hadist di riwayatkan oleh Abi Hurairah mengatakan Nabi pernah bersabda: tiap-tiap maghligai dalam syurga itu mempunyai tujuh puluh guraf, iaitu kamar-kamar dan tiap-tiap kamar mempunyai tujuh puluh sarir, iaitu tilam tebal-tebal bersusun-susun. Di dalam maghligai itu terdapat segala macam alat kesenangan. Semua maghligai itu besar dan indah.

Maghligai tempat kediaman syuhadah lebih indah lagi. Demikian pula maghligai tempat kediaman Abu Bhakar dan Umar bin khattab ra. Dinding maghligai itu terbuat dari intan berlian yang berkilauan, permata zamrud biru dan ratna mutu manikam. Maghligai yang di katakan Nabi itu jauh lebih indah dari istana raja-raja yang palng megah dan indah di dunia ini. Tidak ada yang seindah itu,malah belum terlihat dalam mimpi dan belum pernah terguris di hati manusia keindahannya.....

Orang-orang bertaqwa kepada Alloh swt itu mempunyai guraf dan di atas gurafnya itu ada lagi guraf yang lebih tinggi. Di bawahnya mengalir sungai-sungai..Az-Zumar:20.

Tiap-Tiap maghligai itu halamannya mengalir sungai-sungai yang airnya jernih,bersih dan sedap di minum.sedangkan belakangnya ada tempat mandi dan taman bunga. Hadist dari Sahl bin Sa'id ra mengatakan ; Nabi saw bersabda: penduduk syurga dalam syurga nampak guraf adalah seperti orang nampak bintang di langit....HR.Bukhari.

Rumah-rumah tempat kediaman di dalam syurga itu tinggi menjulang ke udara. Jelas kelihatan dari kejauhan. Dari jauh kalo orang melihat kepada maghligai yang tinggi menjulang itu adalah seperti melihat bintang-bintang di langit tidak berawan di malam hari..........

Dan ketahuilah bahwa di dalam maghligai itu juga terdapat khaimah atau ruangan yang besar untuk beristirahat dan bermain-main.

Di samping guraf(maghligai),di dalam syurga itu terdapat khaimah-khaimah. Hadist dari Abdullah bin Qais ,dari ayahnya,mengatakan bahwa Nabi saw bersabda: orang mukmin itu dari dalam syurga mempunyai khaimah-khaimah dari luk-luk. Satu ruangan enam puluh mil pamjangnya. Di dalamnya itulah keluarga orang mukmin(bermain-main) berkeliling. Karena luasnya, maka tidak nampak antara satu sama lainnya...HR.Muslim.

Berbeda dengan maghligai, khaimah ini bukan dipergunakan untuk tempat kediaman, hanya sekedar untuk beristirahat dan untuk bermain-main. Khaimah ini hanya merupakan ruangan besar, tidak mempunyai kamar-kamar seperti rumah tempat kediaman.
Hadist dari Abi Musa Al Asy'ari ra mengatakan bahwa Nabi saw bersabda: khaimah itu merupakan suatu ruangan , tingginya tiga puluh mil. Tiap sudutnya di tempati oleh keluarga muslim, tidak saling nampak antara satu sama lain..HR.Bukhari.
Begitulah salah satu keadaan dan suasana dalam syurga..Wallohu'Alam bishshowab
Bagikan Ke :

Obat Herbal Probiotik