Syurga Seratus Tingkat

~SYURGA ITU SERATUS TINGKAT~

Sabda Rosululloh Shollallohu Alaihi wa-sallam : syurga itu ada seratus tingkat. Jarak tiap-tiap tingkat itu sama antara langit dan bumi. Jannatul-Firdaus berada pada tingkat yang tinggi sekali. Dari sinilah terpancar nya empat buah sungai dalam syurga. Dan di atasnya adalah Arasy Alloh Subhanahu Wata'ala.

Kalau kamu ingin meminta kepada Alloh maka mintalah Jannatul-Firdaus. HR. Bukhari.

Di dalam hadist disebutkan bahwa syurga itu seratus tingkat. Semua tingkatnya itu sama indah. Cukup luas dan lapang untuk menampung sekalian orang yang masuk ke dalam syurga itu. Yang menempati syurga itu ialah orang-orang beriman semenjak Nabi Adam sampai orang yang terakhir sekali lahir ke dunia ini. Di samping orang beriman maka yang menjadi penghuni syurga itu ialah Hurul-aini dan malaikat. Menurut pendapat sebagian Ulama juga jin. Jin itu ada yang masuk syurga. Tapi di dalam hadist dan Alquran tidak ada di sebutkan.

Walau banyaknya orang di dalam syurga itu. Di tambah pula dengan Hurul-aini, malaikat, jin, kalau jumlah tingkat syurga itu seratus, maka tempatnya cukup panjang dan tiada terhingga luas nya. Syurga itu tempat bersenang- senang . Di sama tidak mengenal musim lapar , musim susah , tidak ada kesedihan dan tidak ada air mata kesedihan.-SETIAP TINGKAT SYURGA ITU SELUAS ALAM DUNIA-

Bersabda Nabi Shollallohu Alaihi wa-sallam :
Syurga itu seratus tingkat . Kalau sekiranya di kumpulkan seluruh alam ini lalu di muatkan ke salah satu tingkatnya itu, masih lapamg...HR. Tirmidzi.

Syurga ada seratus tingkat namun yang tersebut dalam Al-Qur'an hanya :

- Jannatul-Firdaus

- Jannatul-Na'im

- Jannatul-Makwa

- Jannatul-Adnan

- Jannatul-Khuldi

- Darus-Salam

- Darus-Jalal.

Untuk semua tingkat syurga itu biasanya di sebut Jannatun-Na'im. Naik kepada setiap tingkat hanya dengan membaca ayat Al-Qur'an.Rosululloh Shollallohu Alaihi wa-sallam bersabda:
Setelah orang memasuki syurga itu, bila ingin naik ketingkat yang lebih tinggi cukup dengan membaca ayat Al-Qur'an, setiap ayat satu tingkat...HR. Ibnu Majah.

Keluarga antara ayah, ibu dan anak di dunia ini, demikian juga kerabat dan seluruh keluarga ,sesampainya di dalam syurga nanti belum tentu terkumpul pada satu tempat. Mungkin di sana mereka akan terpisah-pisah. Ayah mungkin pada tingkat pertama , ibu pada tingkat ke tuuh dan bisa jadi anak pada tingkat yang tinggi sekali begitupun sebaliknya....kalau ingin bertemu dengan ayah, atau ibu cukup dengan membaca ayat Al-Qur'an.semua tingkat syurga sama luasnya dan sama indahnya.

=>Jannatul-Firdaus

Berfirman Alloh Subhanahu Wata'ala dalam Alquran maksudnya :
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal, "S. Qs. Al-Kahfi : 107.

"dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi,(yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya".QS.Al-Mukminun : 9-11.

Dari kedua surat ini dapat di ambil kesimpulan bahwa di antara orang orang yang menempati Syurga Jannatul-Firdaus ialah orang beriman dan beramal soleh, dan orang orang yang khusyuk dalam sembahyang. Syurga ini letaknya di tempat yang tinggi sekali yaitu di bawah Arasy Alloh Subhanahu Wata'ala . Dari sinilah berasal nya sungai2 yang mengalir ke seluruh pelosok syurga itu dari suatu bukit yang bernama Bukit Kasturi. Di sepanjang tepi sungai2 ini tumbuh pohon2 yang daunnya menjurai masuk ke dalam air, menambah indahnya pemandangan. Demikian juga taman bunga yang indah abu yang harum semerbak .


-Sungai-sungai Syurga

Banyak sekali ayat Alquran yang menerangkan adanya sungai2 dalam syurga itu. Seluruh syurga di penuhi sungai2 bersimpang siur. Airnya jernih , bersih laksana air mata. Tidak pernah keruh , tidak masin dan sungai itu tidak ada muaranya. .

Firman Alloh Subhanahu Wata'ala maksudnya :
Suatu perumpamaan , syurga yang di janjikan Alloh Subhanahu Wata'ala itu, yang di sediakan untuk orang2 muttakin itu mempunyai sungai2 yang airnya tidak berubah rasanya, sungai2 dari susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai2 dari khamar yang sangat lewat untk diminum. Dan sungai2 dari madu yang bening bagai air mata. Di dalam syurga itu di sediakan untk mereka bermacam macam buah2 an dan ampunan Alloh Subhanahu Wata'ala.Qs. Muhammad : 15.

Di dalam sungai inilah orang syurga itu mandi dan berenang dan duduk2 di dampingi istrinya , Hurul-aini yang cantik setya itu. Di pinggir inilah mereka berjalan menghirup udara sejuk menyegarkan tiada terkira. . .

-Mata air Syurga

Selain sungai2 yang mengalir ke seluruh syurga itu. Maka di sana sini terdapat mata air yang sedap untk di minum. Mata air ini ada dari kafur , ada yang dari arak dan ada pula yang dari halia.
Firman Alloh Subhanahu Wata'ala maksudnya :
Orang2 yang di sebut Albirr atau takwa bersenang senang duduk di atas tempa duduk sambil melihat lihat. Wajah mereka itu berseri seri (menunjukkan senang). Mereka minum air dari arak tertutup , tutup nya itu dari al-misk. Dalam pada itu mereka saling bergurau. Air arak itu bercampur tasnim. Yang meminum air ini ialah orang2 muqarabun (orang yang hampir kepada Alloh Subhanahu Wata'ala). Qs. Al-Muthaffifin : 23-28.

Kata Ibnu Abbas , tasnim ialah mata air yang berasal dari sebuah bukit di bawah Arasy Alloh Subhanahu Wata'ala Kata Muqatil dan Abul Ma'ali dalam kitab nya, Kunuzul Asrar, tasnim itu artinya minyak wangi yang dipakai oleh orang Arab untk menyapu rambut dan di tuangkan seluruh tubuh bilamana hendak berpergian.

Bahwa orang2 yang disebut albirr (takwa)itu mereka minum dari gelas (berisi minuman) yang bercampur dengan air kafur, (iaitu)mata air yang terpancar dari bukit. Qs. Ad-Dahru: 5.

Di dalam syurga itu mereka di beri minum segelas(air) yang bercampur halia (yang datangnya dari sebuah bukit) yang dinamakan Salsabila. Qs. Ad-Dahru : 17-18.

Kata Muqatil dan Abul Ma'ali yang di maksud dengan Salsabila ialah nama sebuah sungai yang berasal dari Bukit Kasturi dalam Syurga Jannatul-Firdaus . Air sungai ini sangat bening . Di lihat dari atas maka nampak dasar sungai ini dari mutiara. Sungai ini mengalir ke seluruh syurga.


=>Jannatun-Na'im

Firman Alloh Subhanahu Wata'ala maksudnya:
Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untk mereka itu Syurga Jannatun-Na'im. Mereka itu kelak di dalamnya selama-lamanya. Janji Alloh itu benar, dan dia gagah lagi bijaksana. Qs. Luqman: 8-9.

Jannatun-Na'im adalah nama salah satu tingkat syurga dan juga di pakai untk nama seluruh tingkat syurga. Jannatun-Na'im artinya syurga tempat bersenang-senang . Di sanalah nanti baru orang mendapat kesenangan hidup yang sesenang-senangnya dan bahagia bahagianya. Kesenangan yang sejauh hanya di tangan Alloh Subhanahu Wata'ala. Yang turun ke dunia ini hanya bayangan dari kesenangan yang sesungguhnya. Kesenangan yang sejauh tidak pernah ada di dunia ini. Di dalam istana juga tidak ada. Istana raja-raja di dunia ini nampaknya saja megah dan indah, setelah di periksa ke dalamnya kiranya neraka dunia. Syurga itu tempat yang menyenangkan sekali.

Firman Alloh Subhanahu Wata'ala :
Bahwa penghuni syurga pada hari itu sibuk dalam bersenang-senang . Mereka dengan istri-istrinya bernaung di tempat yang teduh, bertelekan di atas tempat tidur. Di dalam syurga itu mereka memperoleh buah.buahan dan memperoleh apa-apa yang di minta. Selamat sejahtera, ucapan selamat dari Alloh swt Yang Maha Penyayang. . Qs. Yasin: 55-58.

=>Jannatun-Adnan

Firman Alloh Subhanahu Wata'ala :
Syurga Adnan yang telah di janjikan Alloh Subhanahu Wata'ala Yang Pemurah kepada hamba-Nya itu sekalipun masih ghaib, janji Alloh Subhanahu Wata'ala itu pasti di tepati-Nya. Di sama tidak pernah terdengar perkataan yang tidak berguna, yang terdengar hanya ucapan selamat, Penghuni syurga itu mendapat rezeki pagi-pagi dan petang hari. Qs. Maryam: 61-62.

Alloh menjanjikan kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, (akan menempati) syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di dalamnya mereka kekal selama-lamanya . Di dalam syurga Adnan itu terdapat rumah-rumah yang bagus-bagus. Dan ke ridhaan Alloh itu lebih besar. Itulah anugerah Alloh Subhanahu Wata'ala yang besar. Qs. At-Taubah: 72.

Dapat di ambil kesimpulan dari kedua ayat di atas bahwa syurga Adnan itu terdapat rumah2 besar megah dan indah. Sebenarnya bukan di syurga Adnan itu saja tetapi di seluruh syurga itu terdapat rumah2 besar megah dan indah. Yang paling indah ialah rumah Syuhada. Yaitu orang yang mati dalam perang sabil.

Dari Samurah bin Jundub ra. Mengatakan Nabi Shollallohu Alaihi wa-sallam bersabda: pada malam itu (waktu mi'raj) aku melihat dua orang laki2 datang kepadaku. Maka aku memanjat pohon kayu, lalu masuk ke dalam sebuah rumah yang sangat indah. Belum pernah aku melihat rumah yang sebagus itu. Kata kedua orang laki2 itu: rumah ini adalah rumah rasa syuhada. Hr. Muslim.

Pengertian syuhada itu luas , bukan saja mati dalam perang sabil, mati dalam medan pertempuran melawan orang kafir, juga meliputi sekalian mati dalam menegakkan agama Alloh. Termasuk matinya seorang mubalig dalam menjalankan tugas dakwah. Demikian juga yang mati di tengah jalan di makan binatang buas dalam menjalankan tugas dakwah.

=> Jannatul-Makwa

Firman Alloh Subhanahu Wata'ala :
Adapun orang2 beriman dan beramal soleh untk mereka itu syurga Jannatul-Makwa sebagai imbalan pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Qs. As-Sajadah: 19.

Di samping Sidratul-Muntaha. Di sampingnya Syurga Jannatul-Makwa. Qs. An-Najm: 14-15.

Berdasarkan ayat dalam surat An-Najm ini maka ada di antara ulama yang ber pendapat bahwa syurga Jannatul-Makwa inilah yang dekat dengan dunia. Karena di sini di katakan disamping sidratul-Muntaha. Mungkin juga ketika itu ketika Nabi saw Mi'raj itu lepas dari Sidratul-Muntaha ini di perlihatkan kepadanya bayangan syurga, dan yang nampak olehnya waktu itu ialah bayangan Syurga Jannatul-Makwa. Di samping syurga2 yang di kemukakan di sini maka di dalam Alquran masih di sebutkan Syurga Jannatul Khuldi, Darus-Salam dan Darul-Jalal. Wallohu'alambishshowab
Bagikan Ke :

MAU JADI RESSELER ?