Mustajabnya Doa Ibu Pada Anaknya


Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :
ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُس�'تَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَع�'وَةُ ال�'وَالِدِ وَدَع�'وَةُ ال�'مُسَافِرِ وَدَع�'وَةُ ال�'مَظ�'لُومِ
" Tiga doa yang mustajab yg tidak diragukan lagi yakni doa orangtua, doa orang yang melancong (safar) serta doa orang yang dizholimi. " HR. Abu Daud no. 1536.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,
ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ تُرَدُّ دَع�'وَةُ ال�'وَالِدِ ، وَدَع�'وَةُ الصَّائِمِ وَدَع�'وَةُ ال�'مُسَافِرِ
" Tiga doa yg tidak tertolak yakni doa orangtua, doa orang yang berpuasa serta doa seseorang musafir. " HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro.. Dalam dua hadits ini dijelaskan umum, berarti meliputi doa orangtua yang diisi kebaikan atau kejelekan pada anaknya.

Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,
ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ يُس�'تَجَابُ لَهُنَّ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَع�'وَةُ ال�'مَظ�'لُومِ وَدَع�'وَةُ ال�'مُسَافِرِ وَدَع�'وَةُ ال�'وَالِدِ لِوَلَدِهِ
" Tiga doa yang mustajab yg tidak diragukan lagi yakni doa orang yang dizholimi, doa orang yang melancong (safar) serta doa baik orangtua pada anaknya. " HR. Ibnu Majah no. 3862.


Berbagilah Info untuk sekitar anda mengenai kebaikan
jadilah orang pertama yang LIKE & SHare KLIK Fp Probiotik

Lebih Dahulu, Lebih Utama
Semangat untuk menjadi orang pertama dalam kebaikan telah membawa keuntungan bagi sahabat Ukasyah bin Mihshan, hingga didoakan Nabi termasuk 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab. Suatu kali Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
يَدْخُلُ اْلجَنَْةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُوْنَ أَلْفاً تَضِيْءُ وُجُوْهُهُمْ إِضاَءَةَ اْلقَمَرِ
“Akan masuk jannah segolongan umatku yang berjumlah 70.000, wajah mereka bersinar laksana bulan.” (HR Bukhari)

Seketika Ukasyah bin Mihshan berdiri sembari berkata, “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku, agar aku termasuk dalam gologan mereka.” Nabi pun mendoakannya, “Ya Allah, jadikanlah ia termasuk golongan mereka.” Menyaksikan kejadian itu, seorang Anshar ikut berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, doakan pula untukku agar aku termasuk ke dalam golongan mereka.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Ukasyah telah mendahuluimu.” (HR Bukhari)

Bagikan Ke :

Obat Herbal Probiotik