Wajib atas kalian untuk jujur,kerana kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan & kebaikan itu akan membimbing menuju syurga. (HR.Bukhari)


Bagikan Ke :

Obat Herbal Probiotik di Pelopori oleh Prof.Ahli mikrobakteriologi dunia