Perintah hanya untuk orang Beriman

Hanya kepada-Nya-lah kamu semuanya akan kembali; sebagai janji yang benar daripada Allah, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali (sesudah berbangkit), agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka.(Qs.10:4)


saudaraku...

>Perintah untuk Beribadah kepada Alloh,
>Perintah untuk meneladani akhlak Baginda Rosulillah Shollallohu alaihi wa Sallam,
>Perintah untuk Puasa,
>Perintah untuk berbuat baik kepada orangtua,kepada tetangga,kepada sesama,
>Perintah untuk berbuat kebajikan,
>Perintah menjauhi segala yang di larang dan di haramkan AlQuran,
>Perintah menutup aurat,
>Perintah memerangi hawa nafsu.....

ITU SEMUA TERUNTUK ORANG2 BERIMAN SAJA,
>BUKAN UNTUK ORANG KAFIR,
>BUKAN UNTUK ORANG MUNAFIK,
>BUKAN UNTUK ORANG FASIQ,
>BUKAN UNTUK ORANG2 YANG INGKAR AKAN AYAT2 ALLOH....
>BUKAN UNTUK ORANG2 YANG SUKA BERBUAT MAKSIAT

Bagi orang2 beriman AlQuran dan hadist adalah pedoman dan tuntunan menuju Alloh Azza wa Jalla...

Tapi,Al Quran bagi orang2 kafir,munafik,fasiq hanya sebuah buku tebal yang berisi tulisan arab tanpa tahu artinya dan tiada niat untuk belajar memahami apalagi menjadikan pedoman dalam kesehariannya....

saudaraku....

BERUNTUNGNYA ORANG2 BEIMAN DI JANJIKAN SYURGA OLEH ALLOH AZZA WA JALLA YANG PENUH DENGAN KENIKMATAN DAN KEBAHAGIAAN YANG HAKIKI KEKAL SELAMANYA....
Bagikan Ke :

MAU JADI RESSELER ?